Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde

Screening ontwikkelingsproblemen

Screening ontwikkelingsproblemen

Kinderrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind is door de huisarts of kinderarts doorverwezen naar de revalidatiearts. De revalidatiearts heeft uw kind aangemeld voor een screening kinderrevalidatie in het SKB, omdat uw kind op meerdere vlakken problemen ervaart in het dagelijks leven.

De problemen die uw kind ervaart kunnen zich uiten in:
Doel
De screening heeft als doel om in kaart te brengen waardoor uw kind problemen ondervindt in het dagelijks leven. We brengen het kernprobleem in beeld en geven (behandel)advies of verwijzen door naar een andere instantie.

Het team
In het SKB werkt een multidisciplinair team, dat zich richt op kinderen met bovengenoemde problemen. Het team bestaat uit een revalidatiearts, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Voorbereiding op de screening
Voorafgaand aan de screening moet u een aantal vragenlijsten en een akkoordverklaring invullen. Het is belangrijk dat u de ingevulde documenten voor de aangegeven datum naar ons terugstuurt. Gebruik hiervoor de retourenvelop die u bij de vragenlijsten ontvangt. Als de vragenlijsten niet voor deze datum bij ons terug zijn, kunnen de afspraken helaas niet doorgaan. De therapeuten kunnen de screening niet starten zonder de ingevulde formulieren. Let op: er is een set vragenlijsten voor de ouder(s)/ verzorger(s) en (indien van toepassing) één voor de leerkracht van uw kind.

Meenemen

Voor de screening door de fysiotherapeut en de ergotherapeut moet uw kind makkelijk zittende kleding/ sportkleding aan. En als uw kind stevige (sport)schoenen heeft, neemt u deze ook mee. Voor de screening door de logopedist neemt u iets te drinken en te eten (als uw kind eraan toe is, ook brood) mee en materiaal waar uw kind thuis uit/mee eet en drinkt.

De screening
De screeningsperiode duurt zes weken. In deze periode bezoekt u met uw kind bovengenoemde zorgverleners.

De planning ziet er als volgt uit:

Week 1: intakes
In week 1 start iedere discipline met een intake van 60 minuten. U krijgt dus meerdere afspraken. Hierin bespreken we eventuele bijzonderheden uit de vooraf ingevulde vragenlijsten.

Weken daarna: aanvullende onderzoeken
In de weken die volgen vinden er per discipline aanvullende onderzoeken plaats. De afspraken hiervoor duren telkens 30 minuten.

In week 5: COPM-gesprek
Richting het einde van de periode volgt een multidisciplinair gesprek van 45 minuten. Daarin nemen wij doelen en prioriteiten door met u als ouder(s)/verzorger(s). Hierbij wordt het COPM (Canadian Model of Occupational Performance) gebruikt. Dit is een instrument dat inzicht geeft in waar de knelpunten in het dagelijks functioneren zitten. Uw kind is hierbij niet aanwezig.

Het adviesgesprek
Na de screeningsperiode formuleert het team het overkoepelende probleem van uw kind (kernprobleem) en komt tot een advies. Dit advies bespreekt de revalidatiearts met u (en uw kind) tijdens een afspraak.

Er zijn verschillende adviezen mogelijk:

Behandeling in het SKB

Als uw kind voor meerdere therapieën in aanmerking komt, kunnen we starten met een behandeling in het SKB. De revalidatie richt zich op de eventuele aandoening en beperkingen die uw kind ervaart, maar ook op het leren omgaan met de gevolgen ervan voor uw kind en het gezin.

Tijdens het revalidatieproces streven we naar partnerschap in de behandeling, waarbij een goede afstemming tussen het behandelteam, uw kind en u als ouders is vereist. Op deze manier zorgen we dat we samen werken aan de gezamenlijke behandeldoelen.

Behandeltraject van 12 weken
Aan het begin van het intensieve behandeltraject wordt in overleg bepaald welke therapieën we starten. Ook bepalen we samen aan welke doelen we tijdens de behandeling gaan werken en maken we afspraken over de behandelduur. Dit is in principe een termijn van 12 weken. Tijdens die weken zijn er meerdere behandelingen per week. Daarnaast vragen we u ook om thuis te oefenen met uw kind. Als het nodig is vindt er tijdens de behandelperiode afstemming met de school van uw kind plaats.

Evaluatie

De behandelend therapeuten en de revalidatiearts evalueren regelmatig de behandeling. Aansluitend wordt dit aan u teruggekoppeld. Aan het einde van het traject vindt er nog een afsluitend gesprek tussen de revalidatiearts en u en uw kind plaats. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van de behandeling besproken. Als het nodig is wordt ook een eventueel vervolg van therapieën in de eerste lijn besproken.

Meer informatie
Heeft u vragen? Heeft u behoefte aan een gesprek? Wilt u een afspraak maken bij de revalidatiearts? Laat het ons weten. Het secretariaat van de poli revalidatie is iedere werkdag te bereiden op telefoonnummer 0543 - 54 42 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: rev805 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |