Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Revalidatiegeneeskunde

Screening lichamelijke klachten

Screening lichamelijke klachten

Kinderrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Uw kind is door de huisarts of kinderarts doorverwezen naar de revalidatiearts. De revalidatiearts heeft uw kind aangemeld voor een screening kinderrevalidatie binnen het SKB, omdat uw kind aanhoudende lichamelijke klachten en/of chronische pijn heeft.

Doel
Bij de screening brengen we de oorzaak van de aanhoudende lichamelijke klachten van uw kind in kaart. We brengen het kernprobleem in beeld en geven (behandel)advies of verwijzen door naar een andere instantie.

Het team
In het SKB werkt een multidisciplinair team, dat zich richt op kinderen met aanhoudende lichamelijke klachten. Het team bestaat uit een revalidatiearts, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Voorbereiding op de screening
Voorafgaand aan de screening moet u een aantal vragenlijsten en een akkoordverklaring. Het is belangrijk dat u de ingevulde documenten voor de aangegeven datum naar ons terugstuurt. Gebruik hiervoor de retourenvelop die u bij de vragenlijsten ontvangt. Als de vragenlijsten niet voor deze datum bij ons terug zijn, kunnen de afspraken helaas niet doorgaan. De therapeuten kunnen de screening niet starten zonder de ingevulde formulieren. Let op: er is een set vragenlijsten voor de ouder(s)/ verzorger(s) en één voor de leerkracht van uw kind.

Meenemen
Voor de screening door de fysiotherapeut en de ergotherapeut neemt u sportkleding en stevige (sport)schoenen mee voor uw kind.

De screening

Intakes
De screening start met een aantal intakes/afspraken. De data en tijden voor de afspraken ontvangt u per brief.

De afspraken die uw kind krijgt:
  1. Een gezamenlijke intake door de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Deze afspraak duurt 60 minuten.
  2. Een intake bij de orthopedagoog. Deze afspraak duurt 60 minuten.
  3. Een afspraak bij de fysiotherapeut voor afname van een inspanningstest. Deze afspraak duurt 30 minuten.
  4. Soms is ook een afspraak bij de logopedist nodig. Als dat voor uw kind geldt, hoort u dat.
Tijdens de intakes worden eventuele bijzonderheden uit de vooraf ingevulde vragenlijsten besproken en er worden een aantal onderzoeks-, en screeningsonderdelen afgenomen.

COPM-gesprek
Na de intakes wordt een multidisciplinair gesprek van 45 minuten gepland. Hierbij zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut en soms logopedist aanwezig. Daarin nemen wij doelen en prioriteiten door met u als ouder(s)/verzorger(s) en uw kind. Hierbij wordt het COPM (Canadian Model of Occupational Performance) gebruikt. Dit is een instrument dat inzicht geeft in waar de knelpunten in het dagelijks functioneren zitten. We stemmen met u en uw kind af of uw kind bij dit gesprek aanwezig is.

Het adviesgesprek
Na de screeningsperiode formuleert het team het overkoepelende probleem van uw kind (kernprobleem) en komt tot een advies. Dit advies bespreekt de revalidatiearts met u tijdens een afspraak. Bij dit gesprek is uw kind aanwezig.

Er zijn verschillende adviezen mogelijk:

Behandeling in het SKB
Als uw kind voor meerdere therapieën in aanmerking komt, kunnen we starten met een behandeling in het SKB. De revalidatie richt zich op de eventuele aandoening en beperkingen van uw kind, maar ook op het leren omgaan met de gevolgen ervan.

Revalideren is samenwerken. Behandelaars zijn deskundig op hun vakgebied en ouder(s)/verzorger(s) en kinderen zijn deskundig op het gebied van hun eigen lichaam, gezondheid en hun leven. Het behandelteam biedt advies, begeleiding en behandeling. Daarnaast nodigen we u uit om ook zelf een actieve bijdrage te leveren aan de revalidatie.

Behandeltraject van 12 weken
Aan het begin van het intensieve behandeltraject wordt in overleg bepaald welke therapieën we starten. Ook bepalen we samen aan welke doelen we tijdens de behandeling gaan werken en maken we afspraken over de behandelduur. Dit is in principe een termijn van 12 weken. Tijdens die weken zijn er meerdere behandelingen per week. Daarnaast vragen we u ook om thuis te oefenen met uw kind. Als het nodig is vindt er tijdens de behandelperiode afstemming met de school van uw kind plaats.

Evaluatie
De behandelend therapeuten en de revalidatiearts evalueren regelmatig de behandeling. Bijzonderheden worden aan u teruggekoppeld. Aan het einde van het traject vindt er nog een afsluitend gesprek tussen de revalidatiearts en u en uw kind plaats. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van de behandeling besproken. Als het nodig is wordt ook een eventueel vervolg van therapieën in de eerste lijn besproken.

Meer informatie
Heeft u vragen? Heeft u behoefte aan een gesprek? Of wilt u een afspraak maken bij de revalidatiearts? Laat het ons weten. Het secretariaat van de polikliniek Revalidatiegeneeskunde is iedere werkdag te bereiden op telefoonnummer 0543 - 54 42 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: rev806 versie sep 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |