Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum

Snurkbeugel

Snurkbeugel

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U heeft van de KNO-arts de diagnose snurken en/of slaapapneu gehad en het advies gekregen om een MRA (=snurkbeugel) aan te laten meten. Het slaapcentrum van ons ziekenhuis werkt hiervoor samen met tandarts-somnoloog Van der Wielen in Winterswijk. In deze folder leest u meer over slaapapneu, het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) en het behandeltraject.

Slaapapneu
Obstructief Slaap Apneu, ook wel OSA genoemd, is een ademhalingsstoornis die bij sommige snurkers voorkomt. Tijdens de slaap stopt de ademhaling steeds enige tijd. Duurt de ademstilstand langer dan 10 seconden dan noemt men dit een apneu. Als deze adempauzes meer dan vijf keer per uur optreden, kan er sprake zijn van slaapapneu.

Oorzaak van slaapapneu
Tijdens de slaap verslappen de spieren van het lichaam en dus ook die van de keel en het zachte gehemelte. Ook de tongbasis valt naar binnen. Zo raken de bovenste luchtwegen afgesloten. Ondertussen blijven de hersenen signalen doorsturen naar onze belangrijkste ademhalingsspier, het middenrif, om door te blijven werken. Zo wordt in de ademhalingswegen een onderdruk opgebouwd, waardoor ze samentrekken en volledig worden afgesloten.

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)
Een MRA zorgt ervoor dat de zachte delen in de keel blokkeren, waardoor het snurken en het optreden van blokkades van de luchtweg (apneu) niet meer optreedt. Een MRA wordt alleen tijdens de slaap gedragen. Het voordeel van de snurkbeugel is, dat het een relatief klein hulpmiddel is dat eenvoudig meegenomen kan worden. Een ander voordeel bij mensen die tandenknarsen is dat deze de tanden en kiezen tegen slijtage beschermt.

Een MRA is minder geschikt voor mensen, die last hebben van:

Bij mensen met ernstig overgewicht of/en grote nekomvang werkt een MRA minder effectief tegen slaapapneu. Voor hen is de CPAP een betere oplossing. Om te controleren of de ademstops voldoende zijn afgenomen, moet soms het slaaponderzoek herhaald worden tijdens gebruik van een MRA.

Verschillende type beugels

Er bestaan talloze verschillende MRA’s. Echter uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat beugels die uit 2 delen bestaat en instelbaar zijn, als het best werkzaam en meest comfortabel worden ervaren. Door de 2 delen is het mogelijk om de mond nog te bewegen en kan iemand dus praten en bijvoorbeeld ’s nachts iets drinken zonder de beugel uit te doen.

SomnoDent Flex®
Tandarts-somnoloog Van der Wielen heeft veel ervaring met de MRA-behandeling. Net als in praktisch alle andere ziekenhuizen wordt door hem in zijn eigen praktijk voornamelijk het SomnoDent Flex® MRA toegepast.

Verwijzing
De behandeling met een MRA vindt plaats in de tandartsenpraktijk van NVTS-geaccrediteerd tandarts-somnoloog J.M. van der Wielen (Wilhelminastraat 8, 7101 CR in Winterswijk). U heeft van de KNO-arts een ingevuld en ondertekend verwijsformulier MRA meegekregen. U neemt zelf telefonisch contact op met tandartsenpraktijk Van der Wielen op via telefoonnummer 0543 - 51 68 70. Zij zijn op werkdagen van 8.00 – 11.45 en van 13.15 – 17.00 uur bereikbaar. U wordt verzocht een kopie van uw tandheelkundige historie inclusief röntgenfoto’s op te vragen bij uw eigen tandarts. Zo kan beoordeeld worden of er een afspraak voor een eerste consult gemaakt kan worden. Is dat het geval dan krijgt u een afspraak voor dat eerste consult.

Consult
Tijdens het eerste consult vraagt de in slaapapneu gespecialiseerde tandarts na welke klachten iemand heeft en welke eerdere behandelingen hebben plaatsgevonden. Hij onderzoekt eerst de conditie van het gebit en het omgevende weefsel. Ook worden eventueel aanvullend röntgenfoto's gemaakt.
Op grond van deze foto's beoordeelt de tandarts of het zinvol en mogelijk is om een MRA te maken.

Aanmeten van de beugel

Het MRA wordt op maat gemaakt. Tijdens dezelfde afspraak als het consult kunnen meestal direct de gebitsafdrukken en een beetregistratie worden gemaakt. Met de beetregistratie wordt bepaald hoe ver de onderkaak naar voren zal worden gehouden. Het duurt 3 weken voordat het MRA klaar is. Bij het ophalen wordt deze gepast en wordt uitleg gegeven over o.a. het schoonhouden. Na 3-4 weken volgt een controle om te bespreken of de MRA behandeling werkt en welke verbetering ervaren wordt. Zo nodig kan de beugel worden aangepast of bijgesteld. Afhankelijk daarvan kunnen er nog één of meerdere controles nodig zijn.

Gewenningsperiode
De meeste patiënten wennen snel aan het dragen van een MRA. Binnen twee weken kunnen de meeste mensen de beugel de gehele nacht zonder problemen dragen.
In het begin kunnen de kaakspieren 's ochtends gespannen aanvoelen en kan een moe gevoel in de kaken ontstaan. Het gebit lijkt soms de eerste uren van de ochtend net niet goed op elkaar te passen. Het is aan te raden om ‘s ochtends, direct na het wakker worden de beugel uit te doen en de kiezen enige keren stevig in de goede stand op elkaar te klemmen. In de loop van de ochtend gaat het gebit weer beter ‘passen'. Tanden, kiezen en het tandvlees kunnen enige tijd gevoelig zijn. Sommige patiënten hebben tijdens het slapen een verhoogde speekselafgifte door de beugel of krijgen juist last van een droge mond. Deze ongemakken nemen na verloop van tijd geleidelijk af.

Evaluatie
Als het MRA goed is ingesteld en er bij u sprake was van een AHI-waarde groter dan 15 (ademstops per uur) vindt er een controle-slaaponderzoek in het SKB plaats. Daarvoor kunt u via de polikliniek KNO een afspraak maken. Tandarts-somnoloog Van der Wielen informeert ook de polikliniek KNO. Was er voorafgaand aan de behandeling met een MRA sprake van een AHI-waarde kleiner dan 15, dan hoeft er geen controle-slaaponderzoek plaats te vinden.
Tandarts-somnoloog Van der Wielen brengt uw eigen tandarts op de hoogte van de succesvolle MRA-behandeling. In alle gevallen wordt u geadviseerd één keer per jaar een afspraak te maken voor een MRA-controle door NVTS-geaccrediteerd tandarts-somnoloog Van der Wielen.

Tandheelkundige behandelingen en MRA
De vorm van het gebit kan na uitgebreide tandheelkundige ingrepen, bijvoorbeeld het plaatsen van kronen en bruggen, erg veranderen. Dit heeft tot gevolg dat het MRA niet meer goed past. Het MRA moet dan worden aangepast. Bij erg grote veranderingen zal een nieuwe MRA worden gemaakt. Daarom is het aan te raden om eventuele uitgebreide tandheelkundige behandelingen voorafgaande aan het maken van het MRA uit te voeren. Bij bezoek aan uw eigen tandarts kan het MRA altijd het beste worden meegenomen, zodat uw eigen tandarts een vulling kan aanpassen aan uw MRA. Zijn er toch uitgebreidere behandelingen aan de orde terwijl u al een MRA draagt, neem dan contact op met tandarts-somnoloog Van der Wielen

Nadelen
Een MRA heeft relatief weinig nadelen en bijwerkingen. Vooraf is niet te voorspellen hoeveel last iemand van de beugel zal hebben en of de beugel daadwerkelijk zal werken. Het is belangrijk dat het gebit goed wordt bekeken en dat er een goed passende MRA van hoge kwaliteit wordt gemaakt. Bij een ernstige vorm van slaapapneu werkt een behandeling met CPAP altijd beter dan een MRA. Bij patiënten met een AHI tot 30 (aantal ademstops per uur) kan een MRA even goed werken als CPAP. Er is nog weinig bekend over de resultaten en bijwerkingen van een MRA op lange termijn omdat de behandeling nog relatief nieuw is.

Voorlopige onderzoeken geven aan dat de stand van het gebit kan veranderen na het jarenlang dragen van een MRA. Soms kunnen patiënten loszittende bruggen en kronen of kaakgewrichtsklachten krijgen. Of dit met het MRA te maken heeft is overigens onduidelijk, omdat dit ook kan ontstaan zonder het gebruik van een MRA.

Vergoeding kosten
Wanneer er sprake is van slaapapneu (OSA) en daar klachten van zijn zal een MRA door de zorgverzekeraar worden vergoed vanuit de basisverzekering. De SomnoDent Flex® wordt vergoed als iemand meer dan vijf ademstops per uur (AHI hoger dan 5) heeft. Als er geen slaapapneu is maar enkel snurkklachten worden de kosten van deze beugel niet vanuit de basisverzekering vergoed maar moeten mensen het zelf betalen.

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan telefonisch contact op met het secretariaat de polikliniek KNO, op telefoonnummer: 0543 54 45 00, of tandartsenpraktijk Van der Wielen, op telefoonnummer: 0543 - 51 68 70. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 11.45 en van 13.15 – 17.00 uur. Ook kunt u contact opnemen met de slaapapneu-verpleegkundige. Zij is te bereiken op werkdagen tussen 12.00 – 12.30 uur (telefonisch spreekuur) op telefoonnummer: 0543 - 54 48 11 of 54 49 06.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben, net als tandarts-somnoloog Van der Wielen, een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’ en op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: sla686 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |