Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Flebologie

Spataderen behandelen (operatie)

Spataderen behandelen (operatie)

Varicesoperatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Binnenkort wordt u opgenomen voor een spataderoperatie (ook wel varicesoperatie genoemd) op de afdeling dagbehandeling. Deze folder is geeft informatie over de voorbereiding, operatie en adviezen nadien. Tevens is het een handig communicatiemiddel tussen u, de specialist en de verpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder op de dag van opname bij u heeft.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder: “Dagopname (operatie)”

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze behandeling; neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar, nadat door de chirurg een behandeling is geadviseerd.

Algemene informatie
Wat zijn spataderen en hoe ontstaan ze?
Het lichaam bevat een uitgebreid systeem van bloedvaten. Slagaders zijn bloedvaten, waarin het transport plaatsvindt van bloed vanaf het hart naar alle delen van het lichaam. Aderen zijn bloedvaten, waarin het transport plaatsvindt van bloed weer terug naar het hart.

Spataderen (aderen met lekke kleppen) doen zich voornamelijk voor aan de benen. Hier moet het bloed van de tenen in de aderen helemaal terug kunnen stromen naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed weer naar beneden zakt, zijn er kleppen in deze aderen. Boven in het been, in de lies en in de knieholte zitten de belangrijkste kleppen. In de oppervlakkige ader, die vrij dicht onder de huid loopt, doen zich de meeste spataderproblemen voor.

Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in deze ader gaan lekken, omdat:
Wanneer de kleppen lekken, wordt de druk eronder groter. Hoe groter de druk, hoe wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen, de uitgezette, kronkelende aderen.

Wie krijgt spataderen?
Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen.
Mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen:
Welke klachten kunnen spataderen geven?
Vaak zijn er geen klachten, maar wordt de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk ervaren.

Sommige mensen hebben jeuk of pijn of een onrustig gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Soms kan er huiduitslag ontstaan, of een verkleuring zoals bruine vlekken, of kan er zich een aderontsteking of een spataderbloeding voordoen. In het ergste geval ontstaat er een ‘open been': dan is er een huidzweer, die niet wil genezen.

Onderzoek, diagnose en behandelplan
U heeft een bezoek gebracht aan de polikliniek Flebologie van de vakgroep Chirurgie in het Gezondheidscentrum in Groenlo. Hier is een onderzoek gedaan (duplex) waarmee uw bloedvaten en de bloedstroom in de benen zichtbaar zijn gemaakt.De chirurg of de physician assistent heeft hierna de resultaten met u besproken en een behandelplan voorgesteld. De mogelijkheid van behandeling is afhankelijk van uw situatie en in overleg met de behandelaar.

Dit kan zijn een chirurgische operatieve behandeling, een verwijzing naar de dermatologie voor verschillende therapieën of een behandeling met steunkousen. Deze informatiefolder richt zich op de chirurgische behandeling.

De chirurgische behandeling
Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de eventuele bevindingen bij onderzoek kunnen de spataderen worden weggehaald, dicht- of weggespoten en dichtgedrukt. U kunt ze gerust missen, omdat het bloed langs een andere weg (diepe ader) kan stromen en de kleppen van de ader toch niet meer goed functioneerden.

Steunkousen
Wanneer het diepe adersysteem niet goed meer functioneert, bijvoorbeeld als gevolg van een doorgemaakte trombose, kunnen de oppervlakkige aders niet behandeld worden en heeft een behandeling met steunkousen de voorkeur. Ook wanneer er om medische redenen bezwaren zijn tegen een operatie, kunnen steunkousen uitkomst bieden als behandeling.

Operatieve chirurgische behandeling

Mogelijke complicaties van de operatieve behandeling
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er bij de operatieve behandeling van spataderen de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals trombose, nabloedingen wondinfectie. Het optreden van een bloeduitstorting komt vaak voor. Het kan wat hinderlijk zijn,maar is meestal niet ernstig en trekt doorgaans in de loop van enkele weken weg. Echte nabloedingen komen weinig voor. Ook het risico op infectie is niet groot.

Wanneer de ader moet worden weggehaald, kan dat een enkele keer gepaard gaan met een letsel van een begeleidende zenuw, die pal naast het bloedvat loopt. Dat kan bij de voet een wat doof gevoel tot gevolg hebben, soms tijdelijk, soms blijvend. Als u antistolling gebruikt in de vorm van bloedverdunnende tabletten, meldt dit dan aan uw arts. In sommige gevallen moet het antistollingsmiddel van te voren gestopt worden.

Operatiedag
Voor informatie rondom de operatie verwijzen wij u naar de folder: Dagbehandeling (operatie), die u meegekregen heeft of kunt vragen op de polikliniek.

Nabehandeling
Afhankelijk van de methode krijgt u direct na de behandeling een drukverband om uw been. Dit mag u de dag na de operatie zelf verwijderen. Als u wilt mag u daarna douchen. Na het douchen droogt u de wondjes goed af (voorzichtig deppen). Indien de wond nog lekt kan deze afgedekt worden met een pleister.

De pleisters op de wondjes mogen na loslaten worden verwijderd. Als deze niet uit zichzelf loslaten mogen deze na 7 dagen verwijderd worden. De kleine wondjes en de wond in de lies kunt u met Hansaplast verzorgen. Indien de wondjes niet meer lekken hoeft er geen pleister meer op.

Betreffende de hechtingen geldt voor u het volgende:
  • De hechtingen mogen omstreeks…………………. bij de huisarts worden verwijderd. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken.
  • Er is gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen die niet verwijderd hoeven te worden.
Pijnmedicatie
Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Tegen de pijn wordt een recept pijnstillers voorgeschreven. Het recept wordt gefaxt naar de apotheek waar u de medicijnen na ontslag kunt afhalen. Dit kan uw eigen apotheek zijn, of de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis.

Een (werk-)dag na de operatie neemt een verpleegkundige van de afdeling, tijdens kantooruren, telefonisch contact met u op. De opname wordt dan in het kort geëvalueerd. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen en/of onduidelijkheden aan te geven.

Algemene adviezen
  • U mag de dag na de operatie weer douchen.
  • Lopen is goed. U mag zo snel als mogelijk is na de behandeling lopen.
  • Zorg dat u niet te veel stilstaat, blijf uw benen bewegen
  • Leg de benen omhoog als u gaat zitten
  • Sporten mag na een week, eventueel met kousen aan, afhankelijk van uw klachten
Voor u geldt de volgende afspraak:
  • op……………. …wordt u tussen ………..uur en ……....uur door de arts gebeld
  • op………………. wordt u om……………uur bij de specialist ver wacht op poli 5Het is verstandig om vragen die u wilt stellen vooraf voor u zelf te noteren.

Vragen of problemen
Bij dringende vragen over uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de polikliniek Chirurgie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30- 16.30 uur bereikbaar op tel. nummer 0543 54 42 50

Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie of met de huisarts.

Tot slot
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Aanvullende informatie

Meer informatie over spataders vindt u op onze website: www.skbwinterswijk.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: chi400 versie nov 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |