Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp (SEH)

Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp

SEH

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Wij heten u welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp in het SKB. In deze folder leest u over de gang van zaken op de SEH.

Wie werken op de SEH
Op de afdeling SEH krijgt u met verschillende medewerkers te maken. We hebben voor u op een rijtje gezet wie er bij ons werken:
De werkwijze op de SEH
Bij binnenkomst vraagt de secretaresse uw persoonsgegevens. Daarna vraagt een triage-verpleegkundige naar uw klachten en bepaalt hij/zij op grond daarvan of u snel door een arts gezien moet worden. U krijgt dan een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. De kleuren betekenen het volgende:
De verpleegkundige kan zo nodig pijnmedicatie geven.

Wachttijd
De wachttijd kan uitlopen in verband met de ernst van klachten van andere patiënten die later binnenkomen. Als u vragen heeft over de wachttijd kunt u die aan de triage-verpleegkundige stellen. De wachttijd wordt, naast de kleurcode, ook bepaald door:

Als u met de ambulance komt

De ambulance medewerkers brengen u direct naar een behandelkamer op de SEH. Daar bepaalt de triage-verpleegkundige hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt de kleurcode die voor uw situatie geldt. Wel voeren de medewerkers, zo nodig, al wat algemene onderzoeken uit zoals:
Uitslag onderzoeken
Het kan één tot twee uur duren voordat de uitslagen bekend zijn. Vooral de uitslag van het bloedonderzoek kost meer tijd. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, bespreekt de arts dit met u. U wacht, afhankelijk van uw klachten, in de wachtruimte of in een behandelkamer.

Nuchter blijven
Afhankelijk van u klachten is het soms nodig dat u nuchter blijft. Dat wil zeggen dat u gedurende een periode niets meer mag eten of drinken tot de oorzaak van u klachten bekend is. Soms moet u ook bedrust houden tot de oorzaak van uw klachten bekend is.

Familie en begeleiders
Er mogen twee personen mee naar de behandelkamer. Bij kinderen willen wij graag dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familie of begeleiders kunnen wachten in de wachtruimte. In verband met de privacy vragen wij u vriendelijk niet onnodig over de gang te lopen of op de gang te wachten.

Behandeling
Naar aanleiding van de uitslag van de onderzoeken bespreekt de arts een behandeling met u en hoe deze plaatsvindt. De behandeling kunt u op verschillende manieren krijgen:
Als er direct een behandeling nodig is, wordt dit zo spoedig mogelijk gedaan. De arts bespreekt dit met u. Als u naar huis mag, krijgt u, zo nodig, een controle afspraak mee en eventueel een recept voor medicatie of verbandmiddelen. Uw huisarts krijgt altijd een brief waarin staat wat er met u gebeurd en/of afgesproken is. Als u niet in staat bent om met eigen vervoer naar huis te gaan, kunt u overdag via de secretaresse een taxi bestellen. ‘s Nachts rijden er geen taxi’s, u zult dan een beroep moeten doen op uw familie, vrienden of kennissen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de verpleegkundige. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 45 55.

Patiëntentevredenheidsonderzoek
De secretaresse zal aan u vragen of u deel wilt nemen aan een enquête. Hiervoor hebben we uw emailadres nodig. Indien u dit heeft doorgegeven krijgt een dag later een email met de vragenlijst. Deelname aan deze enquête stellen we zeer op prijs.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Wij adviseren u dit te bespreken met de betrokken personen. Vindt u dit bezwaarlijk dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het SKB. U kunt advies vragen of een klacht indienen. Meer informatie over klachten leest u in de folder: ‘Heeft u een klacht, maak het kenbaar’, verkrijgbaar bij de secretaresse en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren

Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
En in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: seh105 versie nov 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |