Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie

Bloedonderzoek voor Synacthen-test

Bloedonderzoek voor Synacthen-test

ACTH

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Door uw arts is een test aangevraagd om de werking van de bijnieren te beoordelen met behulp van bloedonderzoek. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Onderzoek
Op de dag van het onderzoek verwachten wij u nuchter 's morgens tussen 8 en 9 uur op het priklaboratorium. Er wordt een buisje bloed afgenomen. Daarna wordt in een spier de stof ACTH ingespoten. Deze stof heeft een stimulerend effect op de werking van de bijnier, waardoor er meer bijnierschorshormoon wordt geproduceerd. Dit kan gemeten worden in het bloed. 30 minuten na de toediening van het ACTH wordt een tweede buisje bloed afgenomen. In totaal wordt u dus driemaal geprikt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Voorbereiding
Vanaf 22.00 uur op de avond voorafgaand aan het onderzoek moet u nuchter blijven. U mag niets eten of drinken behalve water.

Bijwerkingen
Bijwerkingen komen zelden voor. Informatie hierover is aanwezig op het laboratorium. De klinisch chemicus (laboratoriumspecialist) kan een toelichting geven.

Uitslagen
De resultaten van het onderzoek worden met u besproken tijdens de controle-afspraak met uw arts. Indien u bent opgenomen, krijgt u de uitslag op de verpleegafdeling.

Kwaliteitsprojecten
Het laboratorium werkt mee aan diverse kwaliteitsprojecten. Daartoe wordt soms lichaamsmateriaal, zoals bloed, gebruikt. Indien er materiaal gebruikt wordt, worden de persoonsgegevens door ons verwijderd. Heeft u tegen dit gebruik bezwaar, dan verzoeken wij u dit tijdens de bloedafname aan ons kenbaar te maken.

Recht op informatie
U hebt recht op goede informatie van de zorgverlener over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn en de zorgverlener moet u ook informeren over mogelijke alternatieven, risico's en bijwerkingen. U moet goed geïnformeerd zijn om te kunnen instemmen met elke medische behandeling (Informed Consent). De zorgverlener dient voldoende informatie te geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

U mag altijd de gegevens over uzelf in uw medisch dossier inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelaar/specialist. Indien gewenst, kunt u een overzicht krijgen van uw laboratoriumuitslagen. Hiervoor moet u zich legitimeren en een formulier ondertekenen.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het laboratorium
op telefoonnummer: 0543 54 48 82.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: lab476 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |