Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Test op afgifte van groeihormonen

Test op afgifte van groeihormonen

Met clonidine

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinderafdeling in verband met het afnemen van een groeihormoontest. Het doel van deze test is het meten van een bepaald groeihormoon in het bloed, voor – en na stimulatie hiervan.

Afspraak
De afspraak voor dit onderzoek is op ................dag ….. …… ….. om …………… uur.
Als u de gemaakte afspraak voor het onderzoek niet kunt nakomen, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door via telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Neemt u in ieder geval contact met ons op als uw kind:
In overleg met u wordt dan zo nodig een nieuwe afspraak gemaakt.

Procedure
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de kinderafdeling. Wilt u, indien dit nog niet gebeurd is,uw kind laten inschrijven bij de receptie in de centrale hal.

Voorbereiding
Uw kind moet die dag nuchter zijn, dit betekent niet meer eten na 24.00 uur die dag ervoor; er mag alleen water en thee zonder suiker gedronken worden.

De test
U kunt gedurende de test steeds bij uw kind aanwezig blijven. Voor het afnemen van de test brengt de verpleegkundige of kinderarts een infuus in. Van tevoren wordt een verdovende zalf aangebracht op de prikplaats. Dit moet een half uur inwerken.

Zodra het infuus is ingebracht, zal de verpleegkundige op vaste tijdstippen bloed komen afnemen via dit infuus. Hiervoor wordt telkens kortdurend een strakke band (stuwband) om de arm gedaan. Na de eerste bloedafname krijgt uw kind een drankje. Dit middel stimuleert het groeihormoon.

Tijdens de test mag uw kind niet van bed af, dit in verband met een eventuele bloeddrukdaling. Om deze reden wordt ook regelmatig de bloeddruk en hartslag gemeten. De hele procedure duurt ongeveer 3 uur. Daarna mag uw kind weer normaal eten en drinken.

Op de afdeling is volop spelmateriaal aanwezig voor het kind om zich mee te vermaken gedurende de test. Uiteraard mag u ook spullen van thuis meebrengen.

Uitslag
Uw arts spreekt met u af, wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Tot slot
Mocht U na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de kinderafdeling op telefoonnummer: 0543 54 44 95.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder De rechten en plichten van de patiënt. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kin514 versie apr 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |