Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesie

Thermisch Lumbaal Sympaticus Block

Thermisch Lumbaal Sympaticus Block

(TLSB)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een Thermisch Lumbaal Sympaticus Block (TLSB) zult ondergaan omdat u (pijn)klachten heeft. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Wie komt in aanmerking?
De lumbaal sympatische grensstreng, waarvan er twee zijn, is een zenuwstreng die onder andere een rol speelt bij het voelen van pijn. De zenuwstrengen liggen aan de voorzijde van de lage rugwervels. Een wordt toegepast bij patiënten met pijnklachten die verband houden met deze zenuwstrengen, zoals:
Tijdens de behandeling schakelt de anesthesioloog het sympatische zenuwstelsel voor een deel uit, door warmte en/of medicijnen toe te dienen. Doel van de behandeling is het verbeteren van de doorbloeding in uw been en voet. In veel gevallen vermindert hierdoor de pijn.

Voorbereiding

Behandeldag
Op de behandeldag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij afdeling Dagbehandeling (route 7.5) tenzij anders is doorgegeven. Indien u gebracht wilt worden kunt u zich melden bij de Gastenservice in de centrale hal (rechts naast de receptie).
Houdt u uw legitimatiebewijs bij de hand?
Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Behandeling
In principe wordt u behandeld door uw eigen pijnspecialist, tenzij anders is afgesproken. In de behandelruimte plaatst de arts in uw rug ter hoogte van de lendenen één of meerdere naalden. Met contrastvloeistof en eventueel een teststroompje controleert de arts de positie van de naalden. Vervolgens spuit hij/zij een chemische vloeistof in en/of verhit de zenuwbaan. Hierdoor geleidt de zenuwbaan geen pijn meer.

Nazorg

Na de behandeling blijft u ongeveer een uur in ons ziekenhuisvoor controle. Degene die u naar het ziekenhuis gebracht heeft, mag dan bij u aanwezig zijn. Meestal heeft u geen klachten en mag u weer naar huis. Op de dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen; door de toegediende medicijnen kan uw reactievermogen namelijk verminderd zijn.

Complicaties
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij het TLSB complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Mogelijke complicaties zijn:
Resultaat
Bij een geslaagde behandeling wordt uw been warm en de pijn minder. Bij een proefbehandeling kan er sprake zijn van tijdelijke krachtsvermindering en/of een verandering van het gevoel in uw been aan de kant waar de behandeling heeft plaats gevonden. Bij een definitieve behandeling kan er ook een kortdurende krachtsvermindering en/of verandering van het gevoel zijn als gevolg van de plaatselijke verdoving.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0543) 54 42 00.
Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen (na afsluiting van de behandeling) wilt delen op de volgende website: www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ane512 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |