Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie

Thuismeten bij hartfalen

Thuismeten bij hartfalen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Mensen met hartfalen kunnen gebruik maken van thuismeten. Een voordeel van thuismeten is dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft voor controle. Met u is afgesproken dat u start met thuismeten. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is thuismeten
Het doel van thuismeten is dat u zelf de regie, het inzicht en overzicht houdt over uw eventuele klachten en het verloop van uw hartfalen, maar dat er wel op afstand wordt meegekeken naar uw gezondheid.

Thuismeten houdt in dat u thuis op bepaalde momenten zelf metingen doet. U meet uw gewicht en bloeddruk met een speciaal aangesloten weegschaal en bloeddrukmeter. Ook vult u een aantal vragen in. U verstuurt de resultaten via de ThuisMeetApp op een iPad (tablet) naar een verpleegkundige van het Medisch Service Center NAAST. De verpleegkundige controleert of de uitslagen van de metingen goed zijn. De metingen en vragenlijst samen geven een goed beeld van uw gezondheid op dat moment. U kunt de resultaten ook zelf zien op het scherm.

Als u gebruik gaat maken van thuismeten, meldt de verpleegkundig specialist van het SKB u aan bij het Medisch Service Centrum NAAST. Een verpleegkundige van NAAST neemt vervolgens contact met u op om u verder te informeren. Als u besloten heeft om deel te nemen, dan wordt de apparatuur op afspraak thuis geleverd, uitgelegd en aangesloten.

De metingen
Met u is afgesproken op welke dagen u de metingen doet. Op de afgesproken momenten meet u uw bloeddruk, hartslag en gewicht. Onder het kopje ‘Acties’ in de ThuisMeetApp kunt u zien op welke dagen wij de metingen van u verwachten. De metingen voert u in de app in op uw tablet/iPad.

Hieronder een aantal tips voor het meten van uw bloeddruk:

De vragenlijst
Naast het invoeren van de metingen, vult u een vragenlijst in. Deze vragen gaan onder andere over hoe u zich voelt en wat uw beperkingen op dat moment zijn. Deze vragenlijst meet uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u daarom om de vragenlijst alleen in te vullen, zonder de hulp van anderen. Probeer daarbij een plek te kiezen waar u zich ongestoord kunt concentreren op het invullen van de vragenlijst.

Na afloop

Als u klaar bent, verstuurt u de metingen en de vragenlijst via de ThuismeetApp naar Medisch Service Centrum NAAST. Om de binnengekomen metingen op tijd te kunnen bekijken is het belangrijk dat u de metingen volgens afspraak op vastgestelde dagen doet en deze voor 12.00 uur verstuurt.

Mochten de resultaten van de meting afwijkend zijn, dan neemt de verpleegkundige (via beeldbellen) contact met u op om dit met u te bespreken. Als het nodig is wordt de hartfalenverpleegkundige of verpleegkundig specialist ingeschakeld. Dit kan eventueel ook in overleg met uw huisarts of cardioloog.

Als de resultaten van de meting goed binnen de vastgestelde waarden zijn, dan wordt er geen contact met u opgenomen. Als u zelf een vraag heeft over uw gezondheid kunt u ook via beeldbellen contact opnemen met de verpleegkundige van NAAST.

Extra metingen
Naast de metingen op afgesproken dagen, is het altijd mogelijk om een extra meting te versturen. Bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat het wat minder goed gaat met u. Dit kan ook onder het kopje ‘Acties’ in de ThuismeetApp.

Op vakantie
Als u op vakantie gaat, geef dit dan aan in de app. Dit kan ónder het kopje ‘Profiel’ in de ThuismeetApp.

Zelf inzicht
Zelf kunt u ook het verloop van uw scores bekijken door te kijken naar de grafieken in de ThuismeetApp. Dit kan mogelijk inzicht geven in de momenten dat uw klachten ontstaan en wat redenen daarvan kunnen zijn. Daarnaast kunt u in de ThuismeetApp kort aanvullende informatie geven, door een toelichting te sturen; bijvoorbeeld om de oorzaak van de klachten te verduidelijken of om het nemen van extra medicatie te vermelden.

De ThuismeetApp
Voor meer informatie over hartfalen verwijzen wij u naar het kopje ‘Informatie’ in de ThuismeetApp Hier vindt u allerlei informatie over hartfalen, zoals artikelen en video’s over medicatiegebruik en gezonde voeding. Het kan u helpen om uzelf zo goed mogelijk te blijven voelen.

Contact
U kunt 24 uur per dag met vragen of onzekerheden terecht bij de verpleegkundigen van NAAST. U kunt dit doen door beeldbellen te starten op de iPad in de BeeldbelApp Contact. Lukt dit niet, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met NAAST via (0314) 35 68 50.

Heeft u een technische of praktische vraag met betrekking tot de app? Mail deze dan naar thuismeten@naast.je of bel naar bovenstaand telefoonnummer.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: car260 versie mrt 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |