Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Onderzoek en behandeling bij een TIA

Onderzoek en behandeling bij een TIA

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U krijgt diverse onderzoeken in ons ziekenhuis, omdat u kortgeleden mogelijk een TIA hebt doorgemaakt. In deze folder leest u meer over een TIA, de onderzoeken en mogelijke behandelingen.

Een TIA
Een TIA staat voor Transiënt Ischaemic Attack, oftewel een voorbijgaande beroerte. Hierbij heeft u één of meerdere van onderstaande verschijnselen kunnen ervaren:
Dit alles kan optreden als de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk is verstoord. Er wordt gesproken van een TIA als alle verschijnselen binnen 24 uur volledig over zijn. Meestal zijn de verschijnselen al binnen enkele minuten verdwenen. Toch is het belangrijk om onderzoek te doen naar de oorzaak. Als de oorzaak bekend is, kunt u behandeld worden. Behandeling kan nieuwe TIA’ s of een beroerte met ernstige gevolgen voorkomen.

Hoe ontstaat een TIA

Hersencellen krijgen zuurstof en voeding via het bloed. Als de bloedtoevoer stopt, krijgen de hersencellen deze stoffen niet en dan treden er uitvalsverschijnselen op zoals hierboven is beschreven. Iedere TIA is verschillend. Welke verschijnselen iemand heeft hangt af van het gebied dat is beschadigd. Er zijn verschillende oorzaken van een verminderde bloedtoevoer. Twee van de meest voorkomende zijn:

Aderverkalking
In de slagaders van de hals (atherosclerose) waar het bloed door naar de hersenen stroomt kan aderverkalking optreden. Aderverkalking wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een te hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol en/of roken.


Doordat de aderverkalking naar binnen aangroeit, kunnen er bloedstolsels losschieten en door de bloedstroom worden meegevoerd. Deze kunnen ergens verderop in het bloedvat blijven steken en zo de bloedtoevoer naar een gebied afsluiten waardoor een TIA of een beroerte ontstaat.

Hartritmestoornis
V
ooral bij mensen met een onregelmatig hartritme kan in het hart een bloedstolsel ontstaan. Het stukje bloedstolsel kan terechtkomen in de bloedvaten naar de hersenen waardoor daar de bloedtoevoer wordt afgesloten. Een klein bloedpropje kan weer uiteen vallen. Dan is de versperring van het bloedvat weer opgeheven. Als een slagader langzaam dicht slibt, krijgt het deel van de hersenen dat daardoor geen zuurstof en voeding meer ontvangt het moeilijk. Toch kan de bloedstroom naar de hersenen in eerste instantie nog lang voldoende zijn. Dit komt doordat de bloedstroom tien keer kleiner kan worden en dan nog steeds voldoende bloed kan afgeven. Ook zijn er vier slagaders (twee via hals, twee via nek) die de hersenen van bloed voorzien. Deze vier slagaders staan met elkaar in verbinding, dus via een andere weg kan het bloedtoevoer in de hersenen toch optimaal blijven.

Soms wordt er geen oorzaak gevonden. Ook dan is het mogelijk en nodig om de kans op een nieuwe TIA of beroerte te verkleinen. Bijvoorbeeld met medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden.

Onderzoek
U komt naar de polikliniek Neurologie voor onderzoek naar de oorzaak van uw TIA. Zodat u – als dat nodig is – een passende behandeling krijgt. Gedurende deze dag krijgt u gesprekken en een aantal onderzoeken. Alles bij elkaar duurt uw bezoek aan de polikliniek Neurologie een dagdeel.

Het verloop van de dag
U krijgt eerst een gesprek met de neuroloog of verpleegkundig specialist. Dit gesprek gaat over:
De neuroloog of verpleegkundig specialist onderzoekt u ook lichamelijk en neurologisch.

Na het gesprek wordt er gedurende de dag onderzoek gedaan naar de hierboven beschreven mogelijke oorzaken van uw TIA, maar ook naar andere mogelijke oorzaken. Als de onderzoeken klaar zijn, komt u terug bij de verpleegkundig specialist. Zij bespreekt samen met u en uw naasten de resultaten. Afhankelijk hiervan wordt met u een voorstel voor behandeling besproken.

Naast de afspraak op de polikliniek Neurologie, krijgt u een afspraak bij de cardioloog of verpleegkundig specialist Cardiologie voor de uitslagen van echocardiografie en holter ECG. Deze afspraak vindt op een andere dag plaats.

U hoort van tevoren welke onderzoeken u precies krijgt. De mogelijke onderzoeken zijn:

Bloeddrukcontrole
Op de dag dat u komt voor de TIA-screening word uw bloeddruk in de gaten gehouden om te zien of u een verhoogde bloeddruk heeft.

Bloedonderzoek
Er wordt bloed bij u afgenomen. Bij dit bloedonderzoek wordt er onder andere gekeken naar het bloedsuikergehalte en het cholesterolgehalte.

Elektrocardiogram (ECG)
Een TIA kan veroorzaakt zijn door een hartritmestoornis. Daarom wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

Holter ECG
Met een Holter ECG (ElectroCardioGrafie) kan het hartritme langdurig worden bewaakt en kunnen hartritmestoornissen opgespoord worden. De activiteit van het hart wordt geregistreerd vanaf het moment van instellen tot aan het moment van uitschakelen van de holter. De holter kan gemakkelijk worden gedragen in een borstzakje van een overhemd of blouse of aan een riem. U gaat met de holter naar huis. U krijgt hierover aanvullende informatie op papier mee.

Echocardiografie
Bij een echocardiografie wordt er gekeken naar de bouw en de pompfunctie van uw hart.

CT-scan van de hersenen
Met een CT-scan (Computer Tomograaf) worden fotografische dwarsdoorsnede-opnames van het hoofd gemaakt.

Duplex van de halsvaten
De duplex is een echo-onderzoek waarbij de arts aan de hand van echo-onderzoek en geluidsgolven kan zien of de bloeddoorstroming in de halsvaten normaal is of dat er vernauwingen zijn.

Behandeling
U krijgt in elk geval bloedverdunners. De neuroloog of verpleegkundig specialist legt uit welk middel voor u van toepassing is. Als u een blijvend verhoogde bloeddruk heeft, wordt bekeken of u bloeddrukverlagende medicijnen nodig heeft. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat uw cholesterolgehalte aan de hoge kant is, dan krijgt u - na overleg met u - cholesterolverlagende medicatie. Ook krijgt u een dieetadvies. Als uw suikergehalte in het bloed te hoog is, dan wordt bekeken of directe behandeling met medicijnen noodzakelijk is. Wanneer er op het onderzoek van de halsvaten een ernstige vernauwing te zien is, kan een operatie nodig zijn om deze slagaderverkalking te verwijderen. Als dat bij u het geval is, krijgt u daar informatie over en volgt er een gesprek met de vaatchirurg.

Wat kunt u zelf doen om een nieuwe TIA te voorkomen
Een TIA kan ontstaan door verschillende risicofactoren. Deze zijn onder te verdelen in factoren die u wel of niet zelf kunt beïnvloeden.

Niet beïnvloedbare risicofactoren

Er is echter ook een aantal factoren waar u zelf eventueel in samenspraak met uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of huisarts iets aan kunt doen.

Beïnvloedbare risicofactoren
Adviezen
Om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen is het belangrijk gezond te leven. Dat kan betekenen dat u bepaalde leefgewoontes moet veranderen:

Autorijden na een TIA


Bij een rijbewijs A,B of BE
U mag de eerste twee weken na het doormaken van een TIA geen auto of motorrijden. Als u twee weken nadien geen lichamelijke of geestelijke klachten meer heeft die van invloed zijn op uw rijgeschiktheid, dan mag u weer autorijden. U heeft hiervoor goedkeuring nodig van een arts. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd in uw medisch dossier. Uw rijbewijs blijft geldig tot de volgende verlenging, op voorwaarde dat u de ingezette behandeling volgt.

Bij een rijbewijs C, CE, D, DE
U mag de eerste vier weken na een TIA geen vrachtauto of autobus rijden. Dit geldt zowel voor privé gebruik als gebruik voor het werk. Wilt u na deze vier weken weer vrachtauto of autobus gaan rijden, dan moet u een Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring) opsturen aan het CBR. Deze kunt u aanvragen via de website van het CBR of bij uw gemeente. U kunt weer geschikt worden verklaard als uit de Gezondheidsverklaring, aanvullende medische keuring en rijtest blijkt dat er geen functiestoornissen zijn die uw rijgeschiktheid (kunnen) beïnvloeden. De maximale geschiktheidstermijn is drie jaar. Daarna moet u opnieuw een verklaring invullen en is een nieuw specialistisch rapport van een neuroloog nodig.

Kosten

Zowel aan de Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) als aan de rijbewijskeuring door de neuroloog zijn kosten verbonden.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist neurologie. U bereikt hen via onderstaande telefoonnummers.

Belangrijke telefoonnummers

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:


Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: neu037 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |