Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Trommelvliessluiting

Trommelvliessluiting

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Zoals in het vlies van een echte trommel geen gaten horen te zitten omdat de trommel dan minder goed klinkt, zo horen in het trommelvlies van het oor ook geen gaatjes te zitten. Soms zit er echter toch een gaatje in. Dit noemen we een trommelvliesperforatie.

Dit kan gekomen zijn door een doorgebroken middenoorontsteking, een trommelvliesbuisje of een ongeluk bijvoorbeeld een te diep gestoken wattenstokje. Het is niet altijd erg wanneer er een gaatje in het trommelvlies zit. Wanneer een oor gebrek aan lucht heeft omdat de buis van Eustachius (de verbinding tussen het middenoor en de neusholte) slecht functioneert, is het juist goed, dat er een gaatje in het trommelvlies zit. In zulke gevallen werd dan vaak al een buisje in het oor geplaatst om de ventilatie te verbeteren. In een aantal gevallen geeft een trommelvliesperforatie echter wel problemen.

Gehoor
Zo kan het gehoor verminderd zijn door een trommelvliesperforatie. Dit hangt af van de grootte van de perforatie en de plaats in het trommelvlies.

Loopoor
Wanneer er vocht uit het oor loopt, spreken we van een loopoor. Het slijmvlies van het middenoor (de ruimte achter het trommelvlies) is dan geprikkeld, bijvoorbeeld door een infectie met bacteriën. Hierdoor maakt het veel slijm aan om het oor schoon te krijgen. Het middenoorslijmvlies kan ook geprikkeld zijn door een verkoudheid of irritatie van chloorwater dat bij het zwemmen in het oor is gekomen. Dit alles kan een loopoor veroorzaken waarbij zich ook pus kan vormen.

Wanneer deze problemen zich voordoen kan een trommelvliessluiting overwogen worden. Dit is een relatief eenvoudige operatie met weinig kans op complicaties en weinig risico’s voor het gehoor. De kans van slagen is echter niet 100%. In ongeveer 2 van de 10 gevallen blijft het gaatje bestaan of ontstaat er een nieuw gaatje.

Operatietechniek
Een trommelvliessluiting, vaak gecombineerd met een inspectie van het middenoor, kan geheel via de gehoorgang plaats vinden of via een snee achter de oorschelp. Dit laatste gebeurt meestal bij een nauwe gehoorgang of een erg naar voren gelegen perforatie.

Een deel van de huid van de achterzijde van de gehoorgang wordt losgewoeld tot de rand van het trommelvlies bereikt is. Dan wordt ook het trommelvlies opgetild. Het gaatje wordt afgesloten met een minuscuul spiervliesje of klein schilfertje kraakbeen uit de oorschelp.

Risico’s en complicaties
Naast de (geringe) risico’s van de narcose is er bij ooroperaties het risico van beschadiging aan het gehoor- en evenwichtsorgaan. Bij een trommelvliessluiting is dit risico zeer gering. Een enkele keer raakt een smaakzenuwtje, dat door het trommelvlies loopt, beschadigd. Dit geeft dan een metalige smaaksensatie aan de tongrand. Na verloop van tijd verdwijnt deze klacht vaak.

Tinnitus (Oorsuizen) kan ook een zeldzame complicatie zijn en wordt meestal gezien bij een verminderd gehoor. Soms treedt een infectie op, die dan behandeld wordt met antibiotica.

Let op:
Als u bloed verdunnende middelen gebruikt in de vorm van tabletten of poeders, meldt u dit dan aan uw KNO-arts. Meestal dient u enige tijd voor de operatie te stoppen met het innemen van bloed verdunnende middelen. De KNO-arts spreekt dit met u af.

Verdoving

De KNO-arts overlegt met u welke verdoving het beste voor u is. Dit kan algehele of plaatselijke verdoving zijn. Vóór de operatie hebt u een gesprek met de anesthesioloog. Hij of zij vraagt u naar uw gezondheid, allergieën en medicijngebruik. Juiste informatie over uw medicijnen is belangrijk, omdat deze invloed kunnen hebben op de medicijnen die de anesthesioloog voor de verdoving gebruikt. U krijgt de folder: ‘Uw operatie en anesthesie’ mee.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis op de dag van opname
Voorbereiding dag van opname
In de folder: 'Dagopname (bij operatie)' kunt u alle informatie lezen over de gang van zaken rondom de operatie.

Behandeldag
Een week voor opname bevestigt de afdeling Opname de afgesproken datum. Zij vertellen u dan ook op welke dag en tijd u verwacht wordt op de afdeling Dagbehandeling. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op deze afdeling.

Op de afdeling bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. De verpleegkundige geeft informatie over deze dag en neemt bijzonderheden door. U krijgt een operatiejasje dat u aan kunt trekken, uw onderbroek mag u aanhouden. Sieraden zoals: kettingen, horloge, ringen, oorbellen en piercings moeten allemaal af en uit. Uw bril, contactlenzen of een gebitsprothese kunt u nog even op- of inhouden. Deze worden uit- en afgedaan bij de operatie.
Op de afdeling Dagbehandeling is telefoon, televisie en radio aangesloten; u kunt daar gebruik van maken.

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Operatie
De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Hier geeft de anesthesioloog u de afgesproken verdoving.

Na de operatie
Op uw oor is een pleister aangebracht. De pijn is na de operatie meestal gering en goed te bestrijden met pijnstillers, zoals Paracetamol (volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking). In principe kunt u dezelfde dag naar huis; wanneer u een nacht moet blijven, bespreekt de KNO arts dit van te voren met u. U mag na de ingreep niet zwemmen totdat uw KNO-arts hiervoor weer toestemming heeft gegeven. Verdere adviezen voor thuis worden met u besproken en krijgt u zo nodig mee op papier.

Vragen
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw KNO-arts. U kunt ons bereiken op werkdagen op telefoonnummer: 0543 54 45 00.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: kno608 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |