Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde

Verwijderen van de neusamandel bij kinderen

Verwijderen van de neusamandel bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U wordt met uw kind op …………...... verwacht bij de kinderafdeling (route 6.4). Het exacte tijdstip, wordt in de week voor de ingreep telefonisch aan u doorgegeven. Er mag één ouder/verzorger mee.

U heeft in overleg met de Keel-, Neus-, Oorarts (KNO-arts) besloten om de neusamandel van uw kind te laten verwijderen. In deze folder vindt u informatie over het verwijderen van de neusamandelen en de manier waarop u en uw kind zich kunnen voorbereiden op de operatie.

De functie van amandelen
Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het lymfkliersysteem. De overgang van mond en neus naar de keel bevat veel van dit lymfeklieren, onder andere de amandelen. Het vangt ziekteverwekkers zoveel mogelijk op en maakt ze onschadelijk.

In de neus-keelholte
De verdikte lymfklieren in de neus-keelholte vormen de neusamandel. De neusamandel is vooral bij jonge kinderen aanwezig. Na het achtste jaar neemt de grootte af. Aan beide kanten van de neusamandel begint de buis van Eustachius, de verbinding waardoor lucht van de neus-keelholte naar de oren moet gaan.

Klachten die amandelen kunnen geven
Wanneer de amandelen de hoeveelheid ziekteverwekkers niet meer aan kunnen, raken ze ontstoken en gaan ze zwellen. Bij de neusamandel kan dit leiden tot een voortdurende of vaak terugkerende vieze neus. Andere klachten kunnen zijn: slecht slapen, snurken, veel door de mond ademen of herhaalde oorontstekingen.

Amandelen verwijderen
De ernst van de klachten bepaalt of het nodig is de amandel te verwijderen. Hierbij is de mate van ziek zijn van belang, maar ook de vraag hoe vaak uw kind ziek is. Wanneer het onvoldoende lukt om de klachten met medicijnen te bestrijden, kan het verstandig zijn om de amandel weg te laten halen. Het hangt van de klachten af, of alleen de neusamandel verwijderd wordt. De leeftijd van het kind speelt ook een rol, hoe jonger het kind hoe terughoudender uw arts zal zijn. Een absolute leeftijdsgrens is er echter niet, de ernst van de klachten is en blijft de belangrijkste factor.
De neusamandel kan niet volledig verwijderd worden. In enkele gevallen kan de neusamandel weer aangroeien en na verloop van tijd weer klachten geven.

Kans op complicaties
Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval wordt het risico voornamelijk gevormd door de mogelijkheid van nabloeding. Als uw kind medicijnen gebruikt, overlegt u dan met uw KNO - arts of uw kind deze mag blijven gebruiken.

Voorbereiding
Uw kind kan waarschijnlijk beter met de situatie omgaan als het goed is voorbereid op de vreemde omgeving van het ziekenhuis en op de ingreep die het zal ondergaan. Het beste is om uw kind beetje bij beetje te vertellen hoe en wat er gaat gebeuren. Uw kind kan het dan in zijn eigen tempo verwerken. Sommige dingen zult u een paar keer moeten vertellen, voordat uw kind het allemaal kan bevatten. U kunt er een verhaal over vertellen of het kind ‘ziekenhuis’ laten spelen. Als u uw kind laat navertellen wat u heeft uitgelegd, merkt u vanzelf of het goed begrepen is. Voorkom dat uw kind de behandeling als straf ervaart.

Voorbereiding op de dag van operatie
Waar moet u aan denken en wat moet u regelen voor de ingreep?

Eten en drinken

Voor kinderen tot 1 jaar gelden andere afspraken wat betreft moedermelk/kunstvoeding:

  • Moedermelk: uiterlijk 3 uur voordat u zich meldt op de Kinderafdeling.
  • Kunstvoeding: uiterlijk 4 uur voordat u zich meldt op de Kinderafdeling (poedermelk, zuigelingenvoeding).
Medicijnen
Medicijnen mogen voor de ingreep gewoon ingenomen worden met een klein beetje helder vloeibaar drinken. Uw kind krijgt op de afdeling voorafgaande aan de ingreep Paracetamol oraal of als zetpil.

Als uw kind ziek is
Als uw kind koorts, een kinderziekte of diarree heeft, moet u contact opnemen met de polikliniek KNO. Als u het vermoeden heeft dat uw kind met een kinderziekte besmet is, moet u ook contact opnemen. Vanaf 8.00 uur kunt u een medewerker bereiken op telefoonnummer (0543) 54 45 00. In sommige gevallen is het dan veiliger en prettiger om de ingreep uit te stellen. Mocht uw kind op de dag van de ingreep ziek zijn, wilt u dan zo spoedig mogelijk de receptie van het SKB bellen. De receptie is vanaf 7.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0543) 54 44 44.

Lang haar
Als uw kind lang haar heeft, wilt u dit dan in een staart vastmaken?

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
Per kind mag er één ouder/verzorger mee.

Vervoer

Wij adviseren u om uw kind na de ingreep in een auto naar huis te vervoeren.

Rondom de ingreep
U gaat samen met uw kind naar de operatieafdeling, waar de medisch pedagogisch zorgverlener u en uw kind voorbereidt op de ingreep. Uw kind wordt op uw schoot of zittend op de operatietafel in slaap gebracht. Als uw kind slaapt, krijgt u wat te drinken aangeboden en krijgt u verdere uitleg. Als uw kind na de ingreep weer wakker is gaat u samen terug naar de kinderafdeling.

Na de ingreep
Als uw kind aan de neusamandel geholpen is en alles gaat goed, mag uw kind in de loop van de dag naar huis. De neus moet hiervoor droog zijn.

Weer thuis
We hebben een paar opmerkingen voor als uw kind weer thuis is:
Als er een bloeding ontstaat handel dan als volgt: Laat uw kind eerst koud water drinken of zo mogelijk ermee gorgelen gedurende ongeveer 30 minuten. Helpt dit niet dan kunt u contact opnemen met de KNO-poli of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp. Ook bij overige vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de KNO-poli tussen 8.00 en 16.30 uur: 0543 54 45 00. Buiten kantooruren kunt u contact op nemen met de Spoedeisende Hulp: 0543 54 45 55.

Informatie en Toestemming
Volgens de WGBO (wet geneeskundige behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd.

Kinderen jonger dan twaalf jaar
Voor een onderzoek of behandeling van een kind jonger dan twaalf jaar is toestemming van de ouders vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft wel recht op informatie.
Dit wil zeggen dat aan kinderen op een begrijpelijke manier moet worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.

Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Bij een onderzoek of behandeling van jongeren van twaalf tot zestien jaar geldt als hoofdregel dubbele toestemming. De toestemming van de jongere en zijn ouders is dan vereist. Wanneer de jongere en zijn ouders van mening verschillen zal in principe de mening van de jongere de doorslag geven. De behandelaar kijkt in dat geval of het kind zijn belangen goed heeft afgewogen.

Jongeren vanaf zestien jaar
Een jongere van zestien of zeventien jaar mag zelfstandig beslissen of hij een onderzoek of behandeling ondergaat.

Nog meer over toestemming en informeren

Om toestemming te kunnen geven is de behandelaar verplicht om alle relevante informatie te geven. Te denken valt dan aan het doel en de aard van het onderzoek of behandeling, de te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s. Ouders krijgen alleen informatie als de jongere daar toestemming voor heeft verleend. Als de jongere dat fijn vindt, mogen de ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen. Voor niet ingrijpende onderzoeken en behandelingen wordt ervan uit gegaan dat toestemming wordt verleend.

Naast rechten, heeft de patiënt ook plichten. De hulpverlener moet bijvoorbeeld altijd voldoende geïnformeerd worden, zodat deze een goede diagnose kan stellen.

Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners staat op:
Voorleesboeken
Tenslotte willen wij onder uw aandacht brengen dat er boeken verkrijgbaar zijn over het verblijf in het ziekenhuis die u samen met uw kind kunt lezen: Deze boeken kunt u vinden op onze website bij folders, afdeling Kindergeneeskunde (Overzicht (kinder)boeken)

Tot slot
Soms gedraagt uw kind zich wat ongewoon in de dagen volgend op de ingreep. Uw kind vraagt bijvoorbeeld veel aandacht of is juist heel afwijzend. Het slaapt slecht, kan weer in bed gaan plassen, wil niet alleen zijn of is bang in het donker. Het is eigenlijk niet zo vreemd, als uw kind van slag raakt. U kunt uw kind het beste helpen door begrip te tonen en er over te praten, tekenen of spelen.

Vragen
Neemt u bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op met de polikliniek KNO. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur op telefoonnummer: 0543 54 45 00.
In geval van ziekte of verhindering op de afgesproken datum, wilt u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de polikliniek KNO.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Voor de tekst in deze brochure is gebruik gemaakt van de teksten van de Nederlandse Vereniging voor Keel Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het hoofd-halsgebied.


Foldernummer: kno339 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |