Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Palliatieve zorg

Vocht afvoeren uit de buikholte

Vocht afvoeren uit de buikholte

Getunnelde ascitesdrain

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In uw buikholte bevindt zich vocht (ascites). Dit hoort daar van nature niet en het kan vervelende klachten geven. Door het plaatsen van een drain kunnen deze klachten verminderen. De drain wordt in uw buikholte geplaatst en zorgt ervoor dat het vocht wordt afgevoerd. Deze drain heet ook wel ‘getunnelde ascitesdrain’. Een getunnelde ascitesdrain is een zachte blijvende drain in uw buikholte die vocht afvoert.

Uw behandelend arts heeft in overleg met u afgesproken om een getunnelde ascitesdrain te plaatsen. Deze folder geeft informatie over het plaatsen van de drain.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunners gebruikt, vertelt uw arts of u deze moet blijven innemen en wat de dosering is. Mogelijk moet u voorafgaand aan de behandeling bloed laten prikken om de stollingswaarde te bepalen.

Eten en drinken
Voor de behandeling mag u normaal eten en drinken.

Kleding
Wij adviseren u om op de dag van de behandeling gemakkelijke kleding aan te trekken.

Waar melden
Meldt u zich een uur voor de behandeling op de verpleegafdeling. De verpleegkundige controleert uw temperatuur, hartslag en bloeddruk en brengt u op het afgesproken tijdstip naar de poliklinische behandelkamer.

Het verloop van de behandeling
De drain wordt door de chirurg geplaatst onder plaatselijke verdoving. U krijgt een verdoving rondom de plek waar de drain komt. De arts maakt twee kleine sneetjes in uw buik en plaatst de drain in uw buikholte. Na het plaatsen van de drain hecht de arts de wondjes.

Het plaatsen van de drain duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar verzorgt de verpleegkundige de drain en controleert uw temperatuur, hartslag en bloeddruk. Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u in principe een aantal uur na de behandeling weer naar huis.

Na de behandeling

Klachten kort na behandeling
Krijgt u tijdens de eerste uren na de behandeling last van plotselinge buikpijn, klamheid, zweten of overmatige slapheid? Waarschuw dan de verpleegkundige.

Bloed
Als er bloed zichtbaar is in het afgevoerde vocht is dit meestal niet erg. Als het vocht helemaal donkerrood is, meld dit dan bij de (wijk)verpleegkundige.

Duizelig
Als u zich duizelig voelt, kan dit komen doordat er in korte tijd veel vocht is afgevoerd. Sluit in dat geval zelf de afvoerslang af met de rollerklem.

Pijn
Als u pijn krijgt tijdens de drainage kijkt u eerst of de drain het vocht wel goed afvoert. Soms is dit de oorzaak. De pijn kan ook ontstaan doordat er in korte tijd veel vocht wordt afgevoerd. Deze pijn trekt vanzelf weg als er weer nieuw vocht wordt geproduceerd. Bij lichte pijn kan een pijnstiller helpen

Wanneer is een drainage klaar
Sluit de drain af als er voldoende vocht is afgevoerd en er duidelijk minder spanning op de buik staat.

Verzorging thuis
Na de behandeling krijgt u materiaal mee om de drain te laten verzorgen door de wijkverpleegkundige. Ook krijgt u een aantal opvangzakken mee. Hoe vaak u draineert (vocht afvoert) is afhankelijk van de hoeveelheid vocht in uw buikholte en de klachten die u heeft. Gebruik de drain en de opvangzakken zoals de arts of verpleegkundige u adviseert.

Douchen
Zo lang u hechtingen heeft, mag u niet douchen. Als u niet-oplosbare hechtingen heeft, verwijdert de wijkverpleegkundige deze meestal na acht dagen. Dan zijn de wondjes dicht en kunt u weer gewoon douchen.

Risico's en mogelijke complicaties
Zoals bij elke behandeling, kunnen ook bij deze behandeling complicaties optreden. Mogelijke complicaties zijn:
Als één van deze complicaties zich voordoet, neem dan contact op met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Nieuw materiaal bestellen
Uw wijkverpleegkundige kan nieuw materiaal bestellen voor uw drain. Dit kan zij doen door te bellen met de verpleegkundig consulent Palliatieve zorg via onderstaand telefoonnummer.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met op met de verpleegkundig consulent Palliatieve zorg. Zij is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur via telefoonnummer 0543 54 48 08.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: pal778 versie okt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |