Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fraaii

Voorhoofdslift

Voorhoofdslift

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Veel mensen die menen hinder te ondervinden van overhangende bovenoogleden hebben in feite last van te laag hangende wenkbrauwen. In dat geval is er niet teveel huid van de bovenoogleden zelf, maar hangt de huid die zich direct onder de wenkbrauwen bevindt voor de ogen, omdat de wenkbrauwen in een te lage positie zijn gekomen. Natuurlijk geeft hierbij correctie van de oogleden niet het gewenste resultaat, maar dienen de wenkbrauwen in een hogere positie gebracht te worden.

Om erachter te komen of er sprake is van een te lage positie van de wenkbrauwen (ptosis van de wenkbrauwen) kan men zelf voor de spiegel beoordelen of de wenkbrauwen zich onder of ter plaatse van de botrand van de oogkas bevinden. Als de wenkbrauwen onder deze rand zijn, is het waarschijnlijk dat de wenkbrauwen in een te lage positie zitten, waardoor men klachten krijgt van een moe gevoel en tegen de huid onder de wenkbrauwen aan kijkt. Met name ’s avonds, als men moe is en de voorhoofdspier wat laat zakken, kunnen de klachten van ptosis van de wenkbrauwen sterker worden. Een goede test is de volgende:

U gaat voor de spiegel staan en laat iemand anders uw wenkbrauwen naar boven trekken door met de vingers op het voorhoofd de huid iets strakker naar boven te brengen. Als dit een duidelijke verlichting van de klachten geeft, is de kans groot dat u niet een ooglidprobleem, maar ptosis van de wenkbrauwen heeft. Ptosis van de wenkbrauwen komt bij sommige mensen reeds op jonge leeftijd voor, maar meestal treedt het pas op latere leeftijd op.

Mogelijkheden
Ptosis van de wenkbrauwen kan gecorrigeerd worden door een voorhoofdslift. Hierbij wordt het gehele voorhoofd inclusief de wenkbrauwen in een hogere positie gebracht. Hiervoor bestaan verschillende operaties, ieder met eigen voor- en nadelen. Deze zijn:
  1. de endoscopische voorhoofdslift
  2. de open voorhoofdslift via een snede midden op het hoofd
  3. de open voorhoofdslift via een snede op de haargrens
  4. de lokale wenkbrauwlift.
1. De endoscopische voorhoofdslift is een kijkoperatie waarbij via enkele kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid de wenkbrauwpositie wordt hersteld. Het voordeel is dat het een relatief weinig ingrijpende operatie is, maar met als nadeel dat de haargrens wat verder naar boven of naar achter komt te liggen, zodat men een wat hoger voorhoofd krijgt.

2. De open voorhoofdslift via een snede midden op het hoofd is een iets uitgebreidere ingreep, doch met het voordeel dat vaak een wat langer blijvend resultaat verkregen kan worden, doordat de wenkbrauwen permanent verankerd kunnen worden en er dus nauwelijks neiging bestaat tot het opnieuw uitzakken. Ook hierbij zal de haargrens verder naar boven komen.

3. Een andere versie van de open voorhoofdslift maakt gebruik van een snede op de haargrens. Deze ingreep heeft de voordelen van een open voorhoofdslift, doch zonder dat de haargrens hoger komt te liggen. Natuurlijk blijft bij de haargrens het litteken wel zichtbaar, zodat het kapsel zodanig moet zijn dat de haren het litteken bedekken. Met name voor patiënten die tevoren al een hoog voorhoofd hadden, is deze ingreep geschikt. Achter het litteken zal wel een huidgebiedje overblijven waar men minder of geen gevoel heeft. Voor de bewegingen van het voorhoofd en de expressie van het gezicht heeft dit echter geen consequenties.

4. Bij de lokale wenkbrauwlift wordt een strip huid vlak boven de wenkbrauwen verwijderd, waardoor de wenkbrauwen in een hogere positie komen. Deze ingreep geeft wel een enigszins zichtbaar litteken op de bovenrand van de wenkbrauw, maar niet op het hoofd. Het is geschikt bij kalende mannen, die geen zichtbare littekens op de schedel willen hebben; bij patiënten die een rimpelig voorhoofd hebben, waardoor het litteken in de buurt van een rimpel niet erg opvalt, of bij patiënten die slechts een kleine ingreep willen ondergaan, omdat deze correctie goed poliklinisch kan worden uitgevoerd.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat er zowel een ptosis van de wenkbrauwen bestaat als ook een teveel aan huid van de bovenoogleden. In die situatie dient een voorhoofdslift gecombineerd te worden met een bovenooglidcorrectie. Een voorhoofdslift geeft een duidelijk verjongend aspect.

De operatie
De ingreep wordt onder algehele verdoving (narcose) uitgevoerd soms in dagbehandeling doch meestal met een korte opname. Bij de endoscopische voorhoofdslift worden via een zestal sneetjes in de behaarde hoofdhuid kijkertjes en instrumenten ingebracht in de diepe laag onder de huid net op de schedel. Hiermee wordt de huid van de voorhoofd eerst volledig losgemaakt van alle verbindingen aan de schedel en vervolgens in een hogere correcte positie vastgezet met behulp van enkele minischroefjes in de schedel, waarmee ook de wenkbrauwen omhoog komen. Ook in de slaapstreek worden aan iedere zijde een ophanghechting aangebracht die de buitenste ooghoek meer ruimte geeft. De wondjes worden met nietjes gehecht. Tot slot wordt een aandrukkend verband aangebracht.

Bij de twee soorten open voorhoofdslift wordt een snede midden op het behaarde hoofd gemaakt, of op de haargrens op het voorhoofd. Hierna wordt het hele voorhoofd, inclusief de wenkbrauwen losgemaakt van de schedel en wordt het geheel in een hogere positie gebracht. Vervolgens worden de wenkbrauwen permanent aan de schedel gefixeerd zodat deze niet meer kunnen zakken. Hiertoe worden vier minimale sneetjes in de wenkbrauwen gemaakt, die men in de praktijk na genezing vrijwel niet meer terug ziet.

De lokale wenkbrauwlift kan poliklinisch onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

De periode na de operatie
Meestal blijft u een nacht in het ziekenhuis; als alles zeer voorspoedig verloopt is een dagbehandeling ook mogelijk. De pijn valt in het algemeen na een voorhoofdslift wel mee omdat naast de narcose ook plaatselijke verdoving is aangebracht. Wel hebben sommige patiënten last van een gespannen gevoel op de schedel. Eventueel kunt u Paracetamol gebruiken, tot maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg.

De dagen na de operatie kunnen de ogen blauw en gezwollen zijn, wat in de loop van een week geleidelijk wegtrekt. Gedurende deze tijd adviseren wij u de haren te wassen met Betadine shampoo of baby shampoo. Ongeveer tien dagen na de operatie worden de nietjes en eventuele hechtingen verwijderd.

In wisselende mate hebben de patiënten nadien nog een veranderd gevoel ter hoogte van het voorhoofd en de schedel. Dit herstelt zich in de volgende weken en soms maanden. Door de haren ook vóór de ingreep reeds met Betadine shampoo te wassen helpt u mee het risico van infecties tot een minimum te beperken.

De mate van welslagen van een voorhoofdslift wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg, maar is ook afhankelijk van de kwaliteit van de weefsels en de wijze waarop genezing optreedt.

Complicaties
Plastische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, hoewel wij veel zorg en aandacht besteden aan het uitvoeren van de behandeling. Complicaties die kunnen optreden zijn: een gestoorde wondgenezing; een wondinfectie of een nabloeding.

Ook kan het voorkomen, dat het gevoel pas later weer normaal wordt of dat een klein gedeelte van de huid een ongewoon of verminderd gevoel houdt. In een enkel geval beschadigt de zenuw, die ervoor zorgt, dat de wenkbrauwen fronsen. Als dit gebeurt, herstelt het zich meestal spontaan. In een zeldzaam geval is dit blijvend.

Geen enkel gezicht is symmetrisch; Ook na een voorhoofdslift kan het voorkomen, dat de ene wenkbrauw iets hoger zit dan de andere.

Tot slot
Een voorhoofdslift is een ingreep die een duidelijke verandering in de positie van de wenkbrauwen kan realiseren. Na de ingreep geven sommige patiënten aan een uitgesproken jonger of frisser uiterlijk te hebben en alle patiënten merken de verlossing van de druk op de ogen en de oplichting opnieuw een open blik op de wereld te hebben.

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie en u kan aan het bovenstaande ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen vooraf op papier te zetten.

Mogelijke problemen
Wanneer zich thuis, binnen 24 uur na ontslag, problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp van het SKB, telefoonnummer 0543 - 54 45 55. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de secretaresse van Fraaii: telefoonnummer 0543 - 54 45 45.

Kosten
De vrijblijvende offerte wordt u binnenkort toegezonden.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden en informatie over privacy, rechten en plichten kunt u lezen op onze website.

De inhoud van deze folder is grotendeels ontleend uit voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).


Foldernummer: fra661 versie mrt 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |