Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Voorkomen en/of behandelen van een infectie bij een pasgeborene

Voorkomen en/of behandelen van een infectie bij een pasgeborene

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
U krijgt deze informatiefolder omdat u de ouders bent van een pasgeborene bij wie in de eerste drie dagen na de geboorte:
Wanneer een pasgeboren baby binnen 3 dagen na de geboorte door een infectie ziek wordt, spreken wij van een early-onset neonatale infectie of een vroege vorm van een infectie bij de pasgeboren baby. Deze infectie kan mild verlopen, maar in zeldzame gevallen kan de pasgeborene erg ziek worden en ondersteuning van ademhaling of bloeddruk nodig hebben.

De ziekte kan zich snel ontwikkelen, soms binnen enkele uren. Het komt zelfs voor dat de ziekte slecht afloopt, ondanks snelle behandeling. Met deze folder willen wij u informeren over risicofactoren voor een dergelijke infectie, hoe deze te herkennen zijn en wat de behandelmogelijkheden zijn.

Wat is Early-onset neonatale infectie
Een early-onset neonatale infectie ontstaat nogal eens onverwacht. Tijdens de zwangerschap of de bevalling zijn er niet altijd aanwijzingen voor een verhoogde kans op deze ziekte. De belangrijkste bacteriën die zo’n infectie kunnen veroorzaken zijn groep B streptokokken (GBS) en E. Coli (zie ook de SKB-folder: Groep B streptokokken en zwangerschap. Eén op de 5 vrouwen draagt de GBS-bacterie bij zich in de vagina, meestal kan dat geen kwaad. Een klein aantal baby’s wordt ziek. Het komt voor dat ouders zich daar schuldig over voelen; het is goed om te weten dat moeders daar niets aan kunnen doen.

Antibiotica preventief geven aan de moeder.
Er is een iets grotere kans op een infectie door GBS als de moeder eerder een kind heeft gekregen met GBS-ziekte of als zij een blaasontsteking door GBS heeft gehad in de huidige zwangerschap. Als dat bij u speelt zal u indien mogelijk preventief een antibioticum (is tijdens de bevalling) krijgen.

Er kunnen ook andere redenen zijn om preventief een antibioticum te geven, dit zal de gynaecoloog met u overleggen. Ook als de moeder tijdens de bevalling een antibioticum heeft gekregen, is er nog een kleine kans op infectie bij de baby. Door GBS, maar ook door andere verwekkers zoals de bovengenoemde E. Coli.

Behandeling bij verhoogde kans op een infectie
Als uw baby geboren is, zal op basis van risicofactoren en ziekteverschijnselen gekozen worden om de baby gedurende 12 tot 24 uur te observeren of om antibiotica te starten. Als de baby antibiotica krijgt, zal hij/zij een infuus krijgen en wordt er bloed afgenomen. Heel soms is het nodig een ruggenprik te doen en hersenvocht af te nemen. Afhankelijk van de uitslagen, maar ook van hoe het met de baby gaat, zal na 36-48 uur besloten worden of de antibiotica gestopt kunnen worden of dat een langere behandeling nodig is. Uiteraard zal de kinderarts u hierover uitleg geven.

Als uw baby geen antibiotica nodig heeft en met u mee naar huis kan, blijft het belangrijk om op symptomen (verschijnselen) te letten die op een infectie kunnen wijzen. Die symptomen staan hieronder beschreven. Neem contact op met een zorgverlener, meestal de verloskundige of huisarts, als u zich zorgen maakt. Zo nodig zal de kinderarts meekijken en een behandeling starten.

Mogelijke symptomen
Symptomen die kunnen wijzen op een vroege infectie bij de baby zijn:
Voor de toekomst
Indien uw baby een GBS-infectie heeft doorgemaakt, wordt bij een eventuele volgende zwangerschap aangeraden preventief antibioticum te geven bij de bevalling. Is er sprake geweest van een infectie, maar was de verwekker onduidelijk, dan adviseren wij onderzoek naar eventueel GBS-dragerschap. Ook als u eerder drager was van de GBS-bacterie zonder dat uw kind ziek werd, moet onderzoek naar GBS-dragerschap worden ingezet. De GBS zijn aan te tonen met een kweek, met een wattenstokje wordt langs de ingang van de vagina materiaal afgenomen. Bespreek dit met uw verloskundige/gynaecoloog.

Vragen
Heeft u vragen? Stel deze dan aan de behandelend arts of verloskundige. Wij vinden het belangrijk dat, als uw kind een infectie heeft of de kans heeft om een infectie te krijgen, u goed begrijpt wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nlDe inhoud van deze folder is gebaseerd op de NVK richtlijn: Preventie en behandeling van early-onset neonatale infectiesFoldernummer: kin242 versie apr 2021


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |