Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Voorkomen van vallen, een taak voor ons allen

Voorkomen van vallen, een taak voor ons allen

Voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In de meeste ziekenhuizen worden gegevens bijgehouden over patiënten die mogelijk een risico hebben op vallen. Hieruit blijkt dat vallen een groot gezondheidsprobleem bij voornamelijk ouderen vormt. Ondanks dat er in ons ziekenhuis ruimtelijke maatregelen getroffen zijn. Voorbeelden van maatregelen zijn o.a. stroeve vloeren en geen drempels. Daarnaast ondersteunen de gastvrouwen de patiënt, als er sprake is van beperkte mobiliteit, visuele beperking en/of gehoorproblematiek en overige zichtbare/onzichtbare aspecten die een verhoogd valrisico met zich meebrengen. Een goed voorbeeld hiervan is de begeleiding van patiënten naar de polikliniek Oogheelkunde. Op de verpleegafdeling zijn specifieke maatregelen getroffen in de gangen en verpleeg- en badkamers. In deze folder leest u meer over het voorkomen van vallen.

Vallen
Vallen bij ouderen wordt door meerdere persoonsgebonden en omgevingsgebonden risicofactoren bepaald. Voorbeelden van persoonsgebonden risicofactoren zijn: slechter lopen, onjuist gebruik van hulpmiddelen, duizeligheid, minder zien en medicatie. Voorbeelden van omgevingsgebonden risicofactoren zijn: slechte verlichting in kamers, voorwerpen die in de weg staan of benodigdheden/hulpmiddelen buiten handbereik. Vaak gebeurt een val zonder gevolgen, soms kunnen de gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld een gebroken heup. Ook kan een val leiden tot de angst om nogmaals te vallen.

Verhoogd risico
Als blijkt dat u een verhoogde kans op vallen heeft, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Tijdens het voorgesprek als voorbereiding op een operatie of tijdens het opnamegesprek. Het is dan belangrijk dat de van toepassing zijnde acties plaatsvinden.

Voorkomen van vallen tijdens uw opname in het ziekenhuis
Het is van groot belang dat u blijft bewegen. Dit verkleint het risico op vallen. Daarom begeleidt fysiotherapie u tijdens uw ziekenhuisopname. Er kunnen beweegkaarten ingezet worden. Dit zijn kaarten waar oefeningen op staan. De oefeningen helpen uw spieren te versterken. Daarnaast is er een Beweegplein in het ziekenhuis. Dit is een plein met verschillende apparaten waarmee u oefeningen kunt doen. De eerste keer begeleidt en instrueert de fysiotherapeut u. Zij proberen de activiteiten zoveel mogelijk over de dag te verspreiden. Op deze manier ontstaat er structuur en verdeling van inspanning. U krijgt ook uitleg over het gebruik van goed schoeisel, het licht, de bediening van het bed, het gebruik van het alarm, het gebruik van het meubilair, het voorkomen van natte vloeren en het omgaan met een eventueel infuus, drain of katheterzak.

Wat u en uw mantelzorger(s) kunnen doen om het risico op vallen tijdens uw opname te verkleinen
De kans op vallen blijkt voornamelijk de eerste dagen van de opname het grootst. Zorg bij opname zo snel mogelijk voor goede schoenen of pantoffels die steun bieden. Zorg dat de schoenen een stevige, brede hak hebben, stroeve zolen en goed aansluiten om de voet/hak. Op bed kan de patiënt anti-slipsokken aankrijgen, waardoor er bij het uit bed stappen geen glijpartij ontstaat. U mag ook uw eigen antislipsokken meenemen van huis, als u deze heeft. Eventueel kunt u hulpmiddelen zoals een rollator, bril, hoortoestellen meenemen naar het ziekenhuis. Houd deze altijd binnen handbereik.

Bij het uit bed komen is het belangrijk dat u rustig aan opstaat en niet te snel gaat lopen. Tijdens het bezoek uur kunt u, als het mogelijk is, samen met uw bezoek in de familiekamer gaan zitten, een stukje wandelen of naar het Beweegplein. Zorg ervoor dat er na het bezoek geen obstakels rondom het bed achterblijven:
Extra maatregelen
Soms is een patiënt verward en onrustig. In overleg met de patiënt, naasten of familie kunnen dan vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast worden. Ook kan aan de familie gevraagd worden om bij de patiënt aanwezig te zijn. Een bekende stem in de omgeving van de patiënt kan rustgevend en afleidend werken. Ook is het goed om te zorgen voor bekende oriëntatiepunten waaronder eigen spullen zoals een klok, foto’s en dergelijke.

En dan gebeurt het toch
Als ondanks alle maatregelen een patiënt toch valt, dan wordt de contactpersoon van de patiënt hierover ingelicht. Dus ook als het vallen géén verwondingen tot gevolg heeft gehad. Vanuit het ziekenhuis zorgen wij ervoor dat een valincident geregistreerd wordt, zodat de oorzaak van een valincident opgespoord kan worden en het in de toekomst kan worden voorkomen.

Tot slot
Wij hopen samen met u door goede maatregelen te voorkomen dat patiënten vallen. Daarbij is de ondersteuning en oplettendheid van de familie ook heel belangrijk. Vandaar de titel: Voorkomen van vallen, een taak voor ons allen!

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: ger289 versie jun 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |