Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie

Wanneer een zwangerschap op zich laat wachten

Wanneer een zwangerschap op zich laat wachten

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
In overleg met uw huisarts heeft u besloten tot onderzoek en/of behandeling op de polikliniek Vrouw/kind van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. In deze brochure vindt u informatie over de onderzoeken en behandelingen die u moet ondergaan in het kader van een bestaande kinderwens.

Onderzoeken vooraf (fertiliteitsonderzoek)
Om een juiste diagnose te kunnen stellen kunnen de volgende onderzoeken plaatsvinden. Dit wordt ook wel vruchtbaarheidsonderzoek of fertiliteitsonderzoek genoemd. Het is lang niet zeker dat u alle onderzoeken moet ondergaan, uw gynaecoloog zal u vertellen wat nodig is.

Cyclusmonitoring met gemeenschapsadvies
Vaak wordt gestart met 3 maanden cyclusmonitoring en gemeenschapsadvies. Cyclusmonitoring vindt plaats door middel van een vaginaal echografisch onderzoek. Er wordt gekeken naar de groei van de follikels en de dikte van het slijmvlies in de baarmoeder. Follikels zijn kleine holten in de eierstokken waarin zich eicellen bevinden. Deze follikels zijn klein tijdens de menstruatie en gaan na de menstruatie groeien. Rond de eisprong, meestal twee weken voor het begin van de menstruatie, zijn ze ongeveer twee centimeter groot. Nadat de eicel er uit gesprongen is (de eisprong) schrompelen de follikels weer.

Wanneer de eisprong nadert wordt het slijmvlies van de baarmoeder dikker, als voorbereiding op een eventuele innesteling van een bevruchte eicel. Het is dan ongeveer 1 centimeter dik. Aan de hand van de cyclusmonitoring kan de gynaecoloog een gemeenschapsadvies geven of een afspraak maken voor inseminatie (inbrengen van zaad).

Veel voorkomende redenen om cyclusmonitoring te verrichten zijn:
Het beleid
Nadat de noodzakelijke onderzoeken zijn verricht en er nog steeds geen zwangerschap is opgetreden wordt met u het verdere beleid besproken. Afhankelijk van het te volgen beleid wordt u soms geadviseerd door de gynaecoloog om een afspraak te maken op het verpleegkundig spreekuur. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen of problemen. Ook wordt er instructie gegeven over het zelfstandig leren spuiten van hormoonpreparaten.

Medicijnen
Bij het gebruik van medicijnen, zowel in tabletvorm als injecties, is het van groot belang dat u op de juiste cyclusdag start. Cyclusdag 1 is de dag waarop de menstruatie duidelijk begint met helderrood bloedverlies vóór 20.00 uur.

Medicijnen in tabletvorm

Bijvoorbeeld
Clomid (clomifeencitraat): beïnvloedt de hormoonhuishouding en zorgt voor een extra stimulans van de follikelgroei.

Tijdstip
cyclusdag 3 t/m 7, 1 x daags 1 tablet.

Echo
de eerste vaginale echo plannen tussen ± cyclusdag 9 en 11.
Aan de hand van de echo hoort u van de gynaecoloog wanneer u voor de volgende controle wordt verwacht.

Medicijnen in injectievorm
Bijvoorbeeld:
Fostimon:
zorgt voor een extra stimulans van de follikelgroei.

Tijdstip
cyclusdag 3 t/m 10 , 1 x daags 1 injectie om ± 18.00 uur (tenzij uw arts anders voorschrijft zoals bij het IUI schema) en eventueel doorgaan met de injecties op advies van de arts.

Echo
de eerste vaginale echo plannen op cyclusdag 9, 10 of 11. Hiervoor maakt u een afspraak bij de polikliniek Vrouw/kind. Aan de hand van deze echo hoort u wanneer u voor de volgende controle wordt verwacht.

Bijvoorbeeld
Pregnyl:
wekt een eisprong op 32 tot 36 uur na de toediening.

Intra uteriene inseminatie (IUI) met toediening van puregon, orgalutran of pregnyl
De gynaecoloog kan op een gegeven moment in een tussengesprek, het advies geven om met intra-uteriene inseminaties, kortweg IUI, te starten. Wanneer men de eierstokken met behulp van hormonen stimuleert zodat er meerdere eicellen gaan rijpen spreekt men van ovariële hyperstimulatie. Door het aantal eicellen te vergroten dat vrijkomt bij de eisprong, wordt de kans groter dat één van deze eicellen bevrucht raakt en tot een zwangerschap leidt.

De medicatie
De volgende medicijnen worden op dit moment gebruikt voor stimulatie van de eierstokken;

Fostimon = follikel stimulerend hormoon
Cyclusdag 3 tot en met 8, 9 of 10: 75 E om ± 18.00 uur (daarna op advies van de gynaecoloog eventueel doorgaan)

Orgalutran 0.25 mg, nodig om de ‘timing’ van IUI nauwkeurig af te spreken. Kan vanaf follikelgrootte 16 worden afgesproken door de gynaecoloog (hoeft dus niet). Elke dag tot het moment van de Pregnyl.

Pregnyl = zwangerschapshormoon HCG (1 ampul = 5000 E). Wordt door de gynaecoloog afgesproken (1 ampul).

Cyclusdag12345678910
Fostimon

75E75E75E75E75E75E75E75E

Het moment waarop Orgalutran en Pregnyl gebruikt moet worden, bepaalt de gynaecoloog. Deze adviseert u hierover.

Tijdens een van de eerste dagen van uw menstruatie kunt u het secretariaat polikliniek Vrouw/kind bellen (0543 54 46 50) voor het maken van een afspraak voor een inwendige (vaginale) echo op cyclusdag 9, 10 of 11.

Pregnyl op afspraak, deze injectie vindt eenmalig plaats, om de inseminatie te “timen”. Ongeveer 32 tot 36 uur na de injectie met Pregnyl vindt de inseminatie plaats.

De inseminatie
Voor uitgebreide informatie betreffende de inseminatie verwijzen wij u naar de folder “Een duidelijk verhaal over Indra-Uteriene-Inseminatie (IUI)”. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs van u en uw partner mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Bij het maken van de afspraak voor IUI ontvangt u van de secretaresse;
Aanvraagformulier “Semenonderzoek”;
Het tijdstip van brengen hangt af van het tijdstip van inseminatie.

Dag van de inseminatie
Brengen van het sperma
N.b.: in het eerste deel van de zaadlozing zitten veel zaadcellen!!
Inseminatie op werkdagen
Sperma brengen op laboratorium
9:45 uur
8:15 uur
11:15 uur
10:00 uur
14:45 uur
13:30 uur
16:15 uur
15:00 uur

Inseminatie op zaterdag
Sperma brengen op laboratorium
10.15 uur
09.00 uur
11.45 uur
10.30 uur


Ophalen van het sperma:

Complicaties van de behandeling
Incidenteel kunnen er lichte bijverschijnselen optreden tijdens het medicijngebruik voor een ovulatie-inductie behandeling. Deze bijverschijnselen, bijvoorbeeld huidreacties op de plaats van de injectie, zijn meestal echter van korte duur (enkele uren).

Als er teveel eicellen rijpen dan kunnen er twee complicaties ontstaan:
Een goede controle tijdens de behandeling is daarom erg belangrijk.

Bij het OHSS worden de eierstokken teveel gestimuleerd. De symptomen zijn:
Als u één van deze klachten heeft is het verstandig om contact op te nemen met uw gynaecoloog en te stoppen met de voorgeschreven medicatie.

Als de menstruatie uitblijft
Wanneer u een aantal dagen over tijd bent kunt u zelf een zwangerschapstest doen of uw urine na laten kijken in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat u deze test pas verricht 21 dagen na het spuiten van de Pregnyl. In Pregnyl zitten namelijk zwangerschapshormonen. Deze hormonen zijn 21 dagen na het spuiten uit uw bloed en urine verdwenen. Mocht u eerder een zwangerschapstest doen dan kan deze dus beïnvloed zijn door de Pregnyl en daardoor “vals positief” zijn.

Als de zwangerschapstest positief is, verricht de gynaecoloog meestal bij een zwangerschapsduur van 7 weken (uitgaande van de eerste dag van de laatste menstruatie) een vaginale echografie om te zien of de zwangerschap zich voorspoedig ontwikkelt.

Als u wel menstrueert bent u helaas niet zwanger. U kunt dan weer bellen op de eerste dag van de menstruatie voor een afspraak voor een TVE op cyclusdag 9, 10 of 11 en voor verdere behandeling.

De behandelend gynaecoloog
Uw behandelend gynaecoloog zal het voorbereidend onderzoek bij u verrichten en samen met u een beleid afspreken. Om praktische redenen is het niet altijd mogelijk, om voor de vaginale echo’s bij uw behandelend gynaecoloog terecht te kunnen, in verband met de cyclusafhankelijkheid, vakanties, weekenden, etc. U kunt dan altijd bij een van de andere gynaecologen terecht.

Het verpleegkundig spreekuur
Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Vrouw/kind. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen of problemen. Ook kunnen zij u instructies geven over het zelfstandig leren spuiten van hormoonpreparaten.

Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan wat extra informatie en uitleg. U kunt hiervoor een afspraak maken op het secretariaat nadat de gynaecoloog u dit geadviseerd heeft.

Tot slot

De tekst in deze brochure is een aanvulling op de informatie die u ontvangt van uw behandelend gynaecoloog.

Heeft u vragen of problemen, dan kunt u deze altijd voorleggen aan uw behandelend gynaecoloog, of zo mogelijk aan de medewerkers van het secretariaat. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Vrouw/kind, telefoon: 0543 54 46 50.

De medewerkers van de polikliniek Vrouw/kind zijn zich ervan bewust dat intimiteit en privacy in het geding kunnen komen. Zij proberen hier te allen tijden zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

De inhoud van deze folder is voor een deel ontleend aan de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)


Foldernummer: gyn379 versie jul 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |