Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Wondzorg

Wond Coördinatie Centrum Oost-Achterhoek (WCC)

Wond Coördinatie Centrum Oost-Achterhoek (WCC)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U heeft een afspraak op het spreekuur van het Wond Coördinatie Centrum in het SKB, kortweg wondpoli genoemd. Deze is onderverdeeld in verschillende specialismen, zoals de benenpoli, de voetenpoli, het verbandspreekuur en de algemene wondpoli. Deze folder informeert u over de gang van zaken.

Verwijzing
U bent door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen om uw wond hier verder te laten behandelen. De reden hiervoor is dat er bij u een wond is ontstaan die gecontroleerd of behandeld moet worden en waarvoor de expertise van ons wondteam nodig is. Het ontstaan van de wond kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld na een operatie, een ongeluk, een doorbloedingsstoornis of een andere onderliggende ziekte. Meestal gaat het op de algemene wondpoli om chirurgische wonden zoals oncologische, traumatische, orthopedische, vaatchirurgische en plastisch chirurgische wonden. Ook kan het zijn dat u spontaan een wond aan uw onderbeen heeft gekregen, ook wel ‘open been’ of ‘ulcus cruris’ genoemd.

Bij het eerste bezoek wordt er een intakegesprek met u gehouden door één van de wondverpleegkundigen of verpleegkundig specialist en wordt de wond bekeken. Aansluitend wordt er een behandelplan voor de wondverzorging gemaakt. U krijgt daarna een vervolgafspraak op de poli waar uw wond het beste behandeld kan worden. Dit kan dus op de benenpoli, de voetenpoli, het verbandspreekuur of de algemene wondpoli zijn.

Gespecialiseerde wondverpleegkundige
U wordt geholpen door gespecialiseerde wondverpleegkundigen, die deskundig zijn in de verzorging en behandeling van verschillende soorten wonden en op de hoogte zijn van de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van wondzorg. Op de verschillende poli’s hebben de wondverpleegkundigen zich nog extra gespecialiseerd. Zo zijn de wondverpleegkundigen op de voetenpoli gespecialiseerd in de (diabetische) voetwond; de verpleegkundigen op de benenpoli in bijvoorbeeld ‘het open been’ en compressietherapie (zoals zwachtelen); de verpleegkundigen van het verbandspreekuur en de algemene wondpoli in de chirurgische en traumatische wonden. Samen vormen onder andere deze wondverpleegkundigen het wondteam van het WCC. De wondverpleegkundigen werken in principe zelfstandig onder supervisie van uw medisch specialist. Zij hebben regelmatig overleg en bespreken de voortgang van uw wond met de medisch specialist in een Multidisciplinair Overleg. Soms is het nodig om de doorbloeding van de benen te onderzoeken, als een wond toch niet goed geneest of al lang bestaat. De verpleegkundig specialist of vaatchirurg wordt dan ook bij uw behandeling betrokken.

Behandeling
Uw behandeling op de wondpoli is afhankelijk van uw wond. Gedurende de behandeling verandert een wond voortdurend en daarom zal de behandeling tijdig bijgesteld moeten worden. Doordat de wondpoli verschillende spreekuren per week houdt, kan de behandeling zo nodig tussentijds worden aangepast. Ook is er op de wondpoli aandacht voor problemen die indirect te maken hebben met de genezing van de wond. Deze worden met u besproken; zo nodig wordt u doorverwezen naar andere deskundigen.

Wondverzorging
Mocht het nodig zijn dat er in de thuissituatie ook hulp nodig is bij uw wondverzorging dan vult de verpleegkundige een aanvraag voor de thuiszorg in en stuurt deze met het behandelplan digitaal naar het transferbureau van het ziekenhuis. De transferverpleegkundige zal de aanvraag digitaal doorsturen naar de door u gekozen thuiszorgorganisatie; u bent vrij in de keuze van uw thuiszorgorganisatie. Alle thuiszorgorganisaties binnen deze regio en het SKB hebben vier keer per jaar een overleg en regelmatig wordt er bijscholing gegeven. Ook werken we allemaal volgens dezelfde protocollen en hebben veelvuldig met elkaar overleg per telefoon of email. De volgende thuiszorgorganisaties zijn in onze regio werkzaam: Buurtzorg, Careaz, Livio, Sensire en SZMK (Stichting Zorgcentra Marga Klompé).

Afspraken

De verpleegkundige van de betreffende polikliniek maakt met u een afspraak wanneer u terugkomt voor de behandeling. Soms komt een verpleegkundige van een andere polikliniek meekijken om samen een behandelplan op te stellen.

Materialen
De wondmaterialen die worden voorgeschreven krijgt u van de wondverpleegkundige mee. Deze worden door de Beatrix apotheek verstrekt en zij zullen deze declareren bij uw zorgverzekering. Er zal altijd ruim voldoende materiaal worden meegegeven tot het volgende polibezoek. Mocht u toch een tekort aan verbandmateriaal hebben, dan kunt u dit bij bestellen bij ons WCC. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u dit via uw eigen apotheek doet is er geen aanvraag en zal u een rekening krijgen en de materialen zelf moeten bekostigen. Uiteraard wordt u dit allemaal tijdens het bezoek aan de polikliek uitgelegd. Hebt u gekozen om een startpakket voor uw wondzorg bij ons te kopen, dan krijgt u binnenkort de rekening van de Beatrix apotheek thuis gestuurd. Dit startpakket wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Aandachtspunten
Bij de vervolgafspraken is het van belang dat u de voorgeschreven verbandmaterialen meeneemt naar de afspraak. Op die manier kunnen de verpleegkundigen – als de behandeling wordt voortgezet – uw wond weer verbinden. Ook kunnen zij kijken of u nog voldoende materiaal heeft en het tekort aanvullen. Als er een nieuw behandelplan komt, krijgt u de nieuwe materialen weer van ons mee.

Tot slot
Het Wond Coördinatie Centrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 uur tot 16.00 uur. Telefoon 0543 54 45 23 of via de E-mail: wondzorg@skbwinterswijk.nl. Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en de afspraak te verzetten. Op die manier kunnen we in uw plaats een andere patiënt helpen. Wanneer u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en de afspraak te verzetten. Op die manier kunnen we in uw plaats een andere patiënt helpen.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: wnd525 versie okt 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |