Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie

Zaadonderzoek

Zaadonderzoek

Semenanalyse

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Doel van het onderzoek is het beoordelen van de kwaliteit van het zaad. De kwaliteit is bepalend voor de vruchtbaarheid van de man. Voor dit onderzoek krijgt u (of uw partner) een potje voor zaadopvang, een laboratoriumformulier, een sticker met de gegevens van de man (voor op het potje) en deze folder mee. In deze folder staan de instructies vermeld. Ook zit hier een formulier (als bijlage) bij dat u meeneemt bij het eerstvolgende bezoek aan de gynaecoloog. Het is van belang dat beide formulieren (zowel het formulier voor het laboratorium als het formulier voor de gynaecoloog) zo volledig mogelijk ingevuld worden.

Afspraak maken
U dient zelf telefonisch een afspraak te maken voor het zaadonderzoek op het laboratorium, telefoon 0543 54 47 71. De onderzoeken vinden plaats op woensdagmiddag en donderdagmiddag.

Instructies
U of uw partner heeft een potje voor zaadopvang meegekregen. Het potje is steriel en bacterievrij, maak dit dus vooraf niet schoon. Schrijf uw gegevens op beide formulieren, welke u hierbij aantreft. Breng het potje vóór de zaadlozing op lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door het enige tijd onder de arm of in de hand te houden. Het zaad mag niet eerst in iets anders worden opgevangen dan in het potje. Gebruik vooral geen condoom.Het is gewenst dat al het geloosde zaad voor het onderzoek wordt aangeboden. Als een deel van het zaad verloren is gegaan (c.q. gemorst is), dient u dit op beide formulieren duidelijk te vermelden. Tevens vermelden of het eerste of het laatste gedeelte van het zaad verloren is gegaan. Nb.: in het eerste deel van de zaadlozing zitten veel zaadcellen.

Formulieren voor zaadonderzoek
Onder “Bijzonderheden” a.u.b. vermelden:

Inleveren
Voorkom afkoeling tijdens het transport. Zorg steeds dat het deksel goed sluit om morsen te voorkomen. Het potje met zaad dient samen met het laboratoriumformulier zo snel mogelijk (het liefst binnen een ½ uur na zaadlozing) afgegeven te worden op het laboratorium op de door u afgesproken datum en tijd.

Het laboratorium van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix bevindt zich op de 1e verdieping aan de rechterkant (u belt aan, de analist pakt het potje aan, vraagt de gegevens van de man en de vrouw en controleert dit met de gegevens op het potje en het aanvraagformulier).

De uitslag

Bij het eerstvolgende consult vertelt uw behandelend specialist u de uitslag van het onderzoek.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nlFoldernummer: gyn609 versie jul 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |