Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie
Trombosedienst

Zelf meten van de INR

Zelf meten van de INR

Meten van de stolbaarheid van uw bloed

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De INR (International Normalized Ratio) is een internationale maat voor de stolbaarheid van bloed. Het geeft de snelheid weer waarmee uw bloed stolt. Een INR van 1,0 is de normale waarde voor mensen die geen antistollingsmedicijnen gebruiken. Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor u antistollingsmedicijnen slikt wordt gestreefd naar een INR binnen het streefgebied dat door uw behandelaar is vastgesteld passend bij uw indicatie. De hoogte van de INR-waarde bepaalt de dosering van uw bloedverdunners.

Zelf meten van de INR wil zeggen dat men zelf de INR meet door middel van een vingerprik en een zelfmeet apparaat. Alleen patiënten die langere tijd antistollingsmedicijnen moeten gebruiken en een stabiele waarde hebben komen voor het zelf meten in aanmerking. U dient voldoende handvaardigheid te hebben en voldoende te kunnen zien om de test uit te voeren. Het in bezit zijn van een computer verdient de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.
U kunt de INR zelf gaan meten na het volgen van een training en hoeft voor het bloed prikken niet meer naar het ziekenhuis of prikpost.

Training
De training is verdeeld over drie sessies binnen twaalf weken, waarin u leert omgaan met het apparaat, het verrichten van de vingerprik, u krijgt basiskennis over de antistollingsmedicijnen en hoe u de INR-waarde inbrengt in het digitaal logboek (een computerprogramma van de Trombosedienst) op uw computer. Wanneer u niet beschikt over een computer kunt u de uitslag telefonisch aan ons doorgeven. Na afloop van een succesvolle training krijgt u een certificaat uitgereikt en een bruikleenovereenkomst voor het zelfmeet apparaat.

Na de training prikt u uzelf één keer per week en voert u de waarde in op het digitaal logboek in de computer (of belt u de waarde door aan de trombosedienst) vóór 13.00 uur diezelfde dag. De arts van de trombosedienst bepaalt dan of uw antistollingsmedicijnen aangepast moeten worden. Het nieuwe doseeradvies/-schema is na 16.00 uur te lezen op uw computer. Patiënten die niet in het bezit zijn van een computer ontvangen de volgende dag een doseerkalender met de post.
U komt minimaal 1 x per jaar bij de trombosedienst in het SKB terug voor een controle waarbij onder andere de betrouwbaarheid van de meting met het zelfmeet apparaat samen met u wordt bekeken. De strips en naaldjes wordt aangevuld. Als de INR gedurende langere tijd constant is, mag u in overleg met de doserend arts één keer per twee tot maximaal 6 weken prikken in plaats van elke week.

De kosten
Het zelfmeet apparaat krijgt u in bruikleen van de trombosedienst. De controlestrips en de prikpennen worden telkens door de trombosedienst verstrekt. De kosten van het zelfmeten worden door de zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraar maakt wel aanspraak op een eventuele eigen bijdrage van u. Zodra de betreffende cursusdata voor u vastgesteld zijn, brengen wij uw zorgverzekeraar hiervan op de hoogte. Ziet u af van deelname aan de cursus dan dient u dit uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus aan de trombosedienst kenbaar te maken. Zo niet dan worden de tot dan gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Vakantie
Tijdens een vakantie kunt u het zelfmeet apparaat gewoon meenemen en ter plaatse uw INR bepalen en doorgeven.

Aanmelding training
Om in aanmerking te komen voor de training kunt u een aanmeldingsformulier invullen en inleveren op de prikpost of het laboratorium van het SKB. Daarnaast kunt u op de website van het SKB het formulier digitaal insturen. Zodra wij u kunnen plaatsen voor een training, krijgt u van ons telefonisch bericht.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de trombosedienst in Winterswijk. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 41 11. Buiten bovenstaande tijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken met naam, geboortedatum en telefoonnummer. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Ook kunt u een mail sturen naar: trombosedienst@skbwinterswijk.nl.

Voor meer informatie kunt u op de website van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) onderstaande folder lezen of downloaden: https://www.skbwinterswijk.nl/wms/fm/userfiles/content/attachments/lab-370-aanmeldingsformulier-training-zelf-meten.pdf

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: lab369 versie apr 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |