Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

De ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U heeft van uw geriater te horen gekregen dat u de ziekte van Alzheimer heeft. In deze folder leest u wat dit inhoudt en wat u kunt verwachten.

Wat is de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. 70% van alle mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Bij de ziekte van Alzheimer heeft u problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, kunt u steeds meer moeite krijgen met dagelijkse vaardigheden.

Oorzaken
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van de ziekte van Alzheimer. Wat de oorzaak precies is, is (nog) niet bekend. Samenklontering van schadelijke eiwitten in de hersenen lijkt één van de oorzaken te zijn. De samenklontering zorgt ervoor dat de communicatie tussen de hersencellen moeilijker gaat. Deze samenklonteringen ontstaan vaak het eerst in het gedeelte van de hersenen dat zorgt voor de aanmaak van herinneringen. Daarom is vergeetachtigheid vaak een eerste symptoom van de ziekte van Alzheimer. Hoe meer hersendelen aangetast raken, hoe meer andere symptomen u met Alzheimer heeft.

Erfelijkheid
In de meeste gevallen is de ziekte van Alzheimer niet erfelijk. Er is meer kans op erfelijkheid als meerdere familieleden deze ziekte hebben en/of
de ziekte optreedt op jonge leeftijd (tussen de 40 en 65 jaar)

Verloop ziekte en klachten
De ziekte van Alzheimer is een progressieve hersenziekte. Dit betekent dat de ziekte in ernst zal toenemen. Het verloop van de ziekte is moeilijk te bepalen. Meestal gaat de achteruitgang langzaam. Dan kunt u nog jarenlang een relatief gewoon leven leiden. Bij sommige mensen verloopt het proces van achteruitgang sneller. Hieronder leest u meer over het verloop van de ziekte van Alzheimer in de vroege -, midden- en late fase.

Vroege/beginnende fase ziekte van Alzheimer
In de vroege fase van de ziekte kunt u hele kleine veranderingen in het gedrag of de dagelijkse vaardigheden ervaren. Vaak valt het als eerste op dat u recente gebeurtenissen vergeet.

In de vroege fase van de ziekte kunt u:Middenfase ziekte van Alzheimer
In de middenfase worden de veranderingen duidelijker. U heeft bijvoorbeeld meer hulp nodig bij dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen en aankleden. Ook vergeet u steeds meer, gaat u dingen herhalen en krijgt u moeite om mensen te herkennen.

In de middenfase van de ziekte kunt u:Late/gevorderde fase ziekte van Alzheimer
In dit stadium heeft u (nog) meer hulp nodig. Geleidelijk wordt u volledig afhankelijk van anderen. Het geheugenverlies is groot: u kunt bekende voorwerpen, mensen of plekken niet meer herkennen.

In de laatste fase van de ziekte kunt u:Behandeling
Er is (nog) geen medicijn dat de ziekte van Alzheimer kan genezen. Wel bestaan er medicijnen die de achteruitgang van de ziekte soms kunnen remmen. Galantamine en Rivastigmine zijn medicijnen die mogelijk worden voorgeschreven bij de vroege of matig ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer (zie de folder ‘Medicatie bij Alzheimerdementie’).

Wat u zelf kunt doen
Het is belangrijk dat u gezond eet, op gewicht blijft, goede nachtrust heeft en problemen met urineren en de stoelgang tegen gaat. Daarnaast adviseren we u om niet te roken en weinig/geen alcohol te drinken. Ook blijkt uit onderzoek dat lichamelijke beweging een gunstig effect heeft op het functioneren, de conditie en de stemming van mensen met dementie. Mentaal bezig blijven in de vorm van dagactiviteiten (zoals dagbesteding) heeft hierop ook een gunstig effect.

Tips voor uw naasten

Niet doen:Wel doen:
 • haasten
 • onherkenbaar zijn
 • discussiëren
 • negeren
 • liegen
 • testen
 • confronteren
 • corrigeren
 • terecht wijzen
 • overvragen
 • verbieden
 • onoverzichtelijk handelen
 • op verkeerde moment iets willen
 • dwingen
 • rustig en herkenbaar zijn
 • vriendelijk zijn
 • veiligheid bieden
 • afstemmen
 • laag tempo aanhouden
 • weinig woorden, maar meer gebaren gebruiken
 • naaste op ooghoogte en van voren benaderen
 • belangrijke woorden herhalen
 • gevoelens benoemen en respecteren
 • complimenteren
 • op tactische en veilige wijze aanzetten tot handelen
 • structuur en overzicht bieden
 • aanpassen aan ritme van naaste met Alzheimer
Bron: www.netwerkouderenachterhoek.nl

Begeleiding voor u en uw mantelzorger

Mantelzorgers lopen een grote kans overbelast te raken. Zij weten vaak weinig over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn bij de zorg aan een familielid met de ziekte van Alzheimer. Daarom kan er hierbij begeleiding ingeschakeld worden. Vaak wordt deze begeleiding/begeleider geboden vanuit een thuiszorgorganisatie. De begeleider is een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor zowel de patiënt als de mantelzorgers. U kunt bij hem/haar terecht voor een luisterend oor, praktische steun, informatie over het ziektebeeld, hulpverlening en zorgmogelijkheden in uw omgeving.

Daarnaast kan de begeleider advies geven over hoe om te gaan met klachten zoals somberheid, angst, slapeloosheid of agressie. Veel mensen met de ziekte van Alzheimer krijgen te maken met deze klachten.
Deze klachten hebben flinke invloed op uw kwaliteit van leven en die van uw omgeving. Het is daarom belangrijk dat deze klachten worden besproken. In ernstige gevallen kan de huisarts of specialist medicatie voorschrijven.

Ook kan de begeleider helpen bij het regelen, bemiddelen en coördineren van de zorgaanvragen. Op deze manier worden mantelzorgers minder belast en kan vroegtijdige opname in het verpleeghuis voorkomen worden. Zo nodig neemt de begeleider contact op met de huisarts of geriater.

Aanmelden
U of uw mantelzorger kan de begeleiding aanvragen via een thuiszorgorganisatie. Zij bekijken dan of zij zelf de begeleiding kunnen doen of dat er een trajectbegeleider nodig is. Zo ja, dan regelen zij een indicatie en verwijzing hiervoor. Voor algemene vragen met betrekking tot trajectbegeleiding kunt u bellen met Helpdesk Kwetsbare Ouderen, via telefoonnummer 085 - 485 75 80.

Autorijden
Met een diagnose ziekte van Alzheimer mag u in principe geen motorvoertuig besturen. Doet u dit toch en er ontstaat schade, dan kan de verzekering besluiten niet uit te keren. U bent verplicht de diagnose zelf te melden aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In enkele gevallen kan iemand met een diagnose beginnende dementie (CDR 1) het rijbewijs behouden. Een voorwaarde is dat u een rijtest bij het CBR goed doorstaat. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar onze folder ‘Milde cognitieve stoornis of dementie en autorijden’.

Financiële zaken
Als de dementie toeneemt wordt vaak ook het omgaan met geld lastiger. U kunt soms nog pinnen en/of internetbankieren, maar mogelijk de gevolgen van uitgaven niet goed overzien. Hierdoor loopt u een groter risico om (onverantwoorde) aankopen te doen of opgelicht te worden. Soms kunnen hierdoor schulden ontstaan. Er zijn een aantal manieren om u daartegen te beschermen. Daarover leest u hieronder meer.

Volmacht of levenstestament
In een volmacht of levenstestament ligt vast bij de notaris wie uw financiële belangen vertegenwoordigt. Ook de vertegenwoordiging voor medische beslissingen kan hierin vastgelegd worden. Dit is prettig om te regelen op het moment dat u hier nog voldoende over kan beslissen.

Beschermingsbewind of curatele
Mocht u geen weloverwogen keuzes meer kunnen maken, en/of de gevolgen van de keuzes niet goed meer overzien, is er sprake van wilsonbekwaam zijn. Is hierover niets afgesproken, dan kan voor financiële zaken een beschermingsbewind of curatele (financiële en medische zaken) worden aangevraagd bij de kantonrechter. De kantonrechter is dan diegene die een vertegenwoordiger benoemt. Vaak is dit een naaste. Dit zijn ingrijpende maatregelen om uw belangen te beschermen.

Tips Op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap en op www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u veel informatie over vormen van vertegenwoordiging.

Meer informatie

Uw geriater, huisarts of begeleider dementie kan u informatie geven over dementie. Bij Alzheimer Nederland kunt u ook terecht voor informatie of lotgenotencontact.

Er is een website met uitgebreide informatie over allerlei aan dementie gerelateerde onderwerpen; www.alzheimer-nederland.nl. Daarnaast is er de AlzheimerTelefoon, telefoonnummer 0800 – 5088, waar u met vragen terecht kunt.
In de Achterhoek is er een afdeling van Alzheimer Nederland die regelmatig activiteiten en informatiebijeenkomsten organiseert. Meer informatie vindt u op www.netwerkouderenachterhoek.nl.

Boeken
Er zijn veel goede boeken te verkrijgen over dementie. Op de website van Alzheimer Nederland staat een lijst met boeken.

Enkele voorbeelden zijn: Vragen
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 - 54 44 50.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: ger124 versie mei 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |