Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie
Intensive en Cardio Care

Zorgpad Hartinfarct

Zorgpad Hartinfarct

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent opgenomen vanwege een hartinfarct. Door middel van deze informatiemap willen wij u informeren over wat u te wachten staat gedurende de eerste dagen van uw ziekenhuisopname.

In dit mapje vindt u verschillende onderwerpen ter informatie. Als eerste leest u een over de afdeling Intensive Care/ Cardio Care. Daarna vindt u een overzicht van uw dagelijkse activiteiten. De data worden door de verpleegkundige ingevuld. Tot slot volgt er informatie over verschillende onderzoeken die u zult ondergaan. Achterin het mapje is extra informatie vanuit de Hartstichting te vinden. U kunt alles rustig doorlezen en als u vragen heeft kunt u deze aan de verpleegkundige stellen.

AFDELING INTENSIVE CARE / CARDIO CARE
Op afdeling Intensive - en Cardio Care verblijven patiënten die in verband met hun ziekte intensieve zorg en/of hartbewaking nodig hebben. Deze patiënten zijn aangesloten aan bewakingsapparatuur. Hiermee meten we de lichaamsfuncties, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling. Soms heeft een patiënt beademing en/of dialyse nodig. Daarnaast vaak een infuus met medicijnen. Daarom staat op de patiëntenkamers van deze afdeling meer apparatuur dan op andere verpleegafdelingen. Er is geen toilet of sanitaire voorziening aanwezig. In de kamers hangt een camera, zodat de verpleegkundige vanuit een centraal punt via een beeldscherm de patiënt kan blijven observeren.

Bezoek
Voor de Intensive - en Cardio Care gelden afwijkende bezoektijden. Deze zijn dagelijks:
10.45 -11.30 uur (alleen voor naaste familie)
15.30 -16.30 uur
18.45 -19.45 uur

Omdat patiënten op IC/CC intensieve zorg nodig hebben, is rust erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Bezoekers kunnen tijdens de bezoektijden elkaar aflossen. Voor de rust van de patiënten adviseren wij zo min mogelijk wisselingen van bezoekers tijdens één bezoektijd.
Kinderen, jonger dan tien jaar, worden alleen toegelaten na overleg met de verpleegkundige (zie ook de folder: ‘Bezoek met kinderen op de Intensive Care). In verband met privacy is het niet toegestaan dat bezoekers op de gang van de Intensive - en Cardio Care wachten. Daarvoor kan een zitje buiten de afdeling gebruikt worden. In overleg met de verpleegkundige is het mogelijk om buiten de bezoektijden langs te komen. Tijdens de bezoektijden gaan de deuren automatisch open, buiten de bezoektijden kan u aanbellen via de intercom.

Bloemen, fruit en frisdranken
Bloemen, fruit en frisdranken zijn uit medische, verpleegkundige en hygiënische overwegingen niet toegestaan op deze afdeling.

Inlichtingen over de patiënt
Bij opname vraagt de verpleegkundige naar twee contactpersonen. Alleen de contactpersonen kunnen informatie krijgen over de behandeling en situatie van de patiënt. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met de Intensive - en Cardio Care op telefoonnummer: 0543 - 54 44 72. Wij vragen u bij voorkeur te bellen tussen 7.00 – 7.30 uur omdat de nachtverpleegkundige dan nog aanwezig is, en na 10.00 uur in verband met artsenvisites en de verzorging van de patiënt.

Hoofdbehandelaar
Op de Intensive Care is de intensivist (Intensive Care specialist) de hoofdbehandelaar van de patiënt. Hij coördineert alle medische zorg rondom de patiënt. De intensivist onderzoekt en informeert de patiënt dagelijks over de behandeling. Dagelijks aan het eind van de ochtend start het Multidisciplinair overleg (MDO), waarin de intensivist de patiënt bespreekt met de betrokken specialisten. Contactpersonen kunnen een gesprek aanvragen met de intensivist over de behandeling, uitslagen van onderzoeken en de toestand van de patiënt. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hij of zij maakt dan een afspraak voor u. Op de Cardio Care is de cardioloog de hoofdbehandelaar van de patiënt. Iedere ochtend bespreken de cardiologen het beleid van de patiënt; de dienstdoende cardioloog informeert vervolgens de patiënt. Evenals bij de patiënten van de Intensive Care kunt u ook bij de cardioloog een gesprek aanvragen via de verantwoordelijke verpleegkundige.

Overplaatsing
Als de intensieve zorg niet meer noodzakelijk is, gaat de patiënt naar de verpleegafdeling. Voordat de patiënt overgeplaatst wordt, bespreekt de verpleegkundige met de patiënt de verleende zorg.

Familiekamer
De familiekamer is bestemd voor familie en bezoekers die waken bij een patiënt. Daarnaast wordt deze kamer soms toegewezen als wachtkamer voor familie van een zojuist opgenomen patiënt. Er staat een koffie-automaat, hier kunt u gratis gebruik van maken. De computer die in deze ruimte staat is alleen te gebruiken door SKB-medewerkers ten behoeve van voorlichting.

Soms waken er meerdere families op deze afdeling. Helaas hebben wij de beschikking over maar één familiekamer. In overleg bekijken we dan wie er van de familiekamer gebruik kan maken en wie gebruik kan maken van een andere ruimte op de afdeling. U begrijpt dat we daarbij allemaal rekening met elkaar moeten houden.

Als u gebruik wilt maken van het toilet, kunt u deze vinden tegenover de ingang van de afdeling. Bent u aan het waken, neem dan de IC-bezoekerspas mee, zodat u weer toegang krijgt tot de afdeling. Deze pas ligt in de familiekamer of u kunt deze verkrijgen bij de verpleegkundige.

Gespreksruimte
Deze ruimte wordt gebruikt als spreekruimte. Tevens is in deze ruimte een folderrek met patiënteninformatie.

Telefoon

Op de Intensive - en Cardio Care kunnen patiënten, na overleg met de verpleging, gebruik maken van een telefoon.

UW DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

Afdeling Cardio Care
U bent opgenomen op de afdeling Cardio Care vanwege een hartinfarct. In deze folder staat uw activiteitenschema weergegeven. De duur van het verblijf op afdeling Cardio Care is voor elke patiënt anders.

d.d.……………………………………………………

d.d.
……………………………………………………Verpleegafdeling Cardiologie
Na de acute fase wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Op de volgende pagina leest u de activiteiten voor de komende dagen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen hier aanpassingen in worden gedaan.

Bezoektijden verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling gelden andere bezoektijden en afspraken dan op de afdeling Cardio Care. Informeer hiernaar bij de verpleegkundige of kijk op www.skbwinterswijk.nl/bezoek-en-bezoektijden.

1 d.d.……………………………………………………

2 d.d.
.……………………………………………………

3 d.d.
……………………………………………………..

ONDERZOEKEN

Echocardiografie
Met een echocardiografie wordt informatie verkregen over de bouw en pompfunctie van het hart. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Cardiologie.

Voorbereiding
Wij adviseren u gemakkelijke kleding aan te doen. Op het afgesproken tijdstip brengt de verpleegkundige u naar de onderzoeksruimte.

Het onderzoek
Bij een echocardiografie wordt gebruik gemaakt van ultrageluid dat naar het hart wordt uitgezonden. Het ultrageluid wordt door de verschillende structuren in het hart weerkaatst. Op deze wijze kan het hart worden afgebeeld. U kunt het vergelijken met een echo van zwangere vrouwen waarbij het ongeboren kind in beeld wordt gebracht.

Het onderzoek vindt plaats terwijl u op uw zij ligt. Uw bovenlichaam is bloot. De laborant of cardioloog gebruikt bij het onderzoek een transducer, dat is vergelijkbaar met een microfoon. Hierop wordt gel aangebracht voor een betere geleiding van het ultrageluid. Deze transducer wordt op de borstkas geplaatst en licht bewogen om te komen tot een goede beeldvorming. U kunt tijdens het onderzoek gewoon blijven liggen. Tijdens het onderzoek wordt het ultrageluid in de computer vastgelegd. Het onderzoek is weinig belastend.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

Uitslag
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis bespreekt uw specialist de uitslag van het onderzoek met u.

Telemetrie
Telemetrie is bewaking van het hartritme op afstand. Hierbij worden plakkers (elektroden) op uw borst bevestigd, die gekoppeld zijn aan een zendertje.

Het zendertje zit in een zakje. Dit hangt u om uw nek. Uw hartritme wordt hiermee verzonden naar afdeling Cardio Care. Daar wordt het:
- opgeslagen;
- in beeld gebracht op een monitor;
- beoordeeld op hartritmestoornissen.

Als u bewaakt wordt met telemetrie-apparatuur, bent u beperkt in uw bewegingsvrijheid. Voor een goede telemetriebewaking moet u op de volgende zaken letten:
Vragen
Heeft u nog algemene vragen, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling. Daarnaast is deze folder ook te vinden op www.skbwinterswijk.nl.


Foldernummer: icc436 (M) versie apr23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |