Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verloskunde

Zwangerschap langer dan 42 weken (over tijd zijn)

Zwangerschap langer dan 42 weken (over tijd zijn)

Serotiniteit

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
U bent nog niet bevallen. Misschien valt het u mee om nog zwanger te zijn na de uitgerekende datum, of misschien valt het zwaar. De meeste vrouwen bevallen in de periode tussen 37 en 42 weken van de zwangerschap. Als de zwangerschap langer duurt dan 42 weken, nemen risico’s voor kind en moeder toe. U wordt naar het ziekenhuis verwezen voor de bevalling. Het is nog niet bekend wat de beste keus is tussen 41 en 42 weken: afwachten of de bevalling opwekken. In deze folder leest u informatie over:
De uitgerekende datum
De verloskundige of arts bepaalt tussen 10 en 12 weken van de zwangerschap met echoscopisch onderzoek de uitgerekende datum. De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende dag. De bevalling vindt meestal plaats in de periode van drie weken voor tot twee weken na deze datum. Dit is de periode van 37 tot 42 weken van de zwangerschap.

Voorbij 42 weken
Ongeveer 5 % van de zwangerschappen duurt langer dan 42 weken. De medische termen hiervoor zijn: overdragen of serotien.

Wie bevalt vaker na 42 weken?
U hebt meer kans op een overdragen zwangerschap
Welke risico’s loopt u?
Als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt, werkt de placenta soms minder goed. De baby krijgt dan minder voeding via de navelstreng. Soms krijgt de baby te weinig zuurstof.Dit komt gelukkig weinig voor. De baby poept vaker voor de bevalling in het vruchtwater. Er is ook vaker minder vruchtwater. De kans op een keizersnede neemt toe.

Inleiden van de bevalling
Vanwege de risico’s die toenemen na 42 weken, vindt je verdere behandeling in het ziekenhuis plaats. In overleg met jou wordt dan meestal je bevalling opgewekt. We noemen dit ook wel het inleiden van de bevalling.

Vliezen breken?
De baarmoedermond moet voldoende open zijn om de vliezen te kunnen breken. Als u voldoende ontsluiting hebt, breekt de verloskundige of gynaecoloog je vliezen. U krijgt een infuus met een weeënstimulerend middel. Afhankelijk van hoe snel de weeën effect hebben, zal u dezelfde of soms de volgende dag bevallen.

Nog geen ontsluiting?
Als u nog geen ontsluiting hebt, krijgt u eerst een middel om de baarmoedermond te openen. Het kan een paar dagen duren voor dit werkt. Bij een deel van de vrouwen lukt het niet om voldoende ontsluiting te krijgen. Dan wordt het kind geboren via een keizersnede. Het laten ontsluiten van de baarmoedermond kan met een ballon, medicijnen of een gel. Welke methode en hoeveel dagen u dit krijgt, bespreekt u met de gynaecoloog of verloskundige van het ziekenhuis.

Controle conditie baby
Als u het weeënstimulerend medicijn krijgt, wordt de conditie van de baby voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt met een CTG (cardiotocogram). Dit apparaat meet de snelheid van de hartslag van de baby. Het geeft ook een wee of een harde buik weer. Als u een middel krijgt om de baarmoedermond te openen, wordt ook met regelmaat de conditie van de baby gecontroleerd.

Afwachten of inleiden vanaf 41 weken?
Tot 42 weken spreken we van een normale zwangerschapsduur. Maar we weten niet of het beter is een bevalling al vanaf 41 weken op te wekken. In een aantal landen om ons heen wordt dit gedaan. De gegevens die we hebben, komen uit buitenlandse onderzoeken. Omdat we niet weten wat het beste is in Nederland, is er een groot onderzoek gedaan, de INDEX-studie. Als de resultaten van die studie bekend zijn, kunnen we hopelijk duidelijkere adviezen geven.

Voordelen van inleiden bij 42 weken zijn:
  • mogelijk voorkom je een klein risico op problemen bij de baby;
  • de kans op een keizersnede is niet groter, mogelijk zelfs kleiner;
  • u hebt geen grotere kans op een kunstverlossing (vacuüm).
Voordelen van afwachten bij 41 weken zijn:
  • u hebt meer kans dat de bevalling spontaan begint;
  • u kunt thuis bevallen als u dat wenst.
Wat kiezen vanaf 41 weken?
Als de controles goed zijn, kunt u kiezen om
  • te wachten op een spontane bevalling tot 42 weken;
  • de bevalling te laten opwekken in het ziekenhuis.
Extra controle(s)
Als de zwangerschap zonder problemen verloopt, krijgt u tussen 41 en 42 weken één of meer controles in het ziekenhuis. De verloskundige of gynaecoloog vraagt of u de baby goed voelt bewegen. Alsu een dag de baby minder voelt bewegen, is dit een reden voor een extra controle.

CTG
Gedurende ongeveer een half uur meet het CTG de snelheid van de hartslag van de baby. Dit geeft een goede indruk van de conditie van de baby. Soms is de baby net in een slaapperiode, dan duurt het CTG langer.

Echo
Met de echo kijkt de verloskundige of gynaecoloog naar de hoeveelheid vruchtwater. Als de hoeveelheid vruchtwater minder is, is dit een reden om een inleiding aan te raden.

Bespreking
De verloskundige of gynaecoloog bespreekt met u de resultaten, persoonlijke situatie en wensen. Als alles in orde is, kunt u kiezen om af te wachten of de bevalling te laten opwekken. Wacht u af? Dan krijgt afspraken over verdere controles. Wordt het een inleiding? Dan krijgt u informatie over een inleiding. Zie hiervoor verder de SKB-folder ‘Inleiden van de bevalling’.

Strippen
De verloskundige of gynaecoloog kan je baarmoedermond strippen. De vliezen zitten verkleefd aan de binnenkant van je baarmoedermond. Als u 41 weken zwanger bent, is er een redelijke kans dat u al een beetje ontsluiting hebt. Dan kan de verloskundige of gynaecoloog via inwendig onderzoek met een vinger bij deze vliezen komen. Hij of zij probeert de vliezen los te maken van de baarmoedermond. Dit heet strippen. De kans op een spontane bevalling neemt hierdoor toe. Na het strippen kunt u een beetje bloedverlies krijgen, maar dit is ongevaarlijk.

Alles op een rij
Vanaf 42 weken
De risico’s voor kind en moeder nemen toe, de controles vinden plaats in het ziekenhuis. De gynaecoloog adviseert meestal de bevalling te laten inleiden. Het kan een paar dagen duren om de baarmoedermond voldoende te openen voor een inleiding.

Tussen 41 en 42 weken

U krijgt een of meer controles in het ziekenhuis. Als alles goed is, kunt u kiezen:
Bewegen van de baby
Voelt u een dag de baby minder bewegen? Neem dan contact op met je verloskundige of het ziekenhuis. Wacht niet tot de volgende dag. Zie ook de folder ‘Je baby voelen bewegen’.

Medische termen

serotiniteit Overdragen zwangerschap, voorbij 42 weken zwangerschapsduur.

CTG-apparaat Cardio=hart, Toco=druk, Gram= registratie. Met dit apparaat worden de hartslagen van de baby en de frequentie van de weeën geregistreerd.

primen Rijpen van de baarmoedermond met medicijnen of een ballon. De baarmoedermond wordt zachter en gaat wat open. We noemen dit ook verweken.

prostaglandine Stof die je lichaam aanmaakt. Het helpt om de baarmoedermond zacht te maken en iets open te laten gaan. Ook als medicijn (gel en tabletten) toepasbaar.

meconium Eerste babypoep. Als de baby de meconium voor of vlak na de geboorte inademt en ademhalingsproblemen krijgt, heet dit meconiumaspiratiesyndroom.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


De inhoud van deze folder is ontleend aan de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)Foldernummer: vlk158 versie jul 18


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |