Dit is een Santiz ziekenhuis   ●   Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz
Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Laboratorium, Klinische Chemie en Hematologie


Zweetproef

Zweetproef


Doel
Bij dit onderzoek bepalen wij het zoutgehalte van zweet bij uw kind. Dit wordt gedaan om de ziekte Cystic Fibrose (CF), ook bekend als Taaislijmziekte uit te sluiten.

VoorbereidingHet onderzoek
De onderarm van uw kind wordt schoongemaakt met gedestilleerd water en drooggewreven. Met behulp van klittenband worden twee electroden op de onderarm geplaatst. Gedurende 10 minuten wordt de zweetproductie op gang gebracht door middel van een zwak stroompje, dit is niet voelbaar.

Na 10 minuten worden de electroden verwijderd en wordt de huid schoon en droog gewreven; er kan een rood plekje ontstaan. Op het plekje van de rode electrode wordt een spiraal (lijkt op een horloge) vastgemaakt met klittenband. Hierin wordt het geproduceerde zweet opgevangen. De onderarm wordt warm gehouden met een verband.

Na een half uur kijkt de analist of er voldoende zweet in de spiraal zit, zo niet, dan blijft het "horloge" nog enige tijd zitten. Ook wordt gevraagd of het kind wat meer wil bewegen. Als er voldoende zweet is opgevangen worden verband en spiraal verwijderd. De proef is dan afgelopen. Het rode plekje verdwijnt na enige tijd.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 1½ uur.

Resultaat
De uitslag van de zweetproef wordt naar de aanvragend arts gestuurd. U kunt daar naar de uitslagen informeren.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het laboratorium op telefoonnummer:
0543 54 48 82.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders.
Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:
Kinderen jonger dan twaalf jaar
Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar
Jongeren van zestien en zeventien jaar
Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou:
Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren
Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vindt u op:
Recht op informatie
U hebt recht op goede informatie van de zorgverlener over uw ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn en de zorgverlener moet u ook informeren over mogelijke alternatieven, risico's en bijwerkingen. U moet goed geïnformeerd zijn om te kunnen instemmen met elke medische behandeling (Informed Consent). De zorgverlener dient voldoende informatie te geven. Alleen in noodsituaties kunt u behandeld worden zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

U mag altijd de gegevens over uzelf in uw medisch dossier inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de behandelaar/specialist. Indien gewenst, kunt u een overzicht krijgen van uw laboratoriumuitslagen. Hiervoor moet u zich legitimeren en een formulier ondertekenen.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: lab116 versie jun 20


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®